Zamestnanec pracuje na počítači s colnými dokumentami. Zamestnanec pracuje na počítači s colnými dokumentami.
Presne a spoľahlivo.

Colné služby v spoločnosti Quehenberger Logistics

Aké colné ustanovenia a predpisy platia pre určitú krajinu?

Myslieť bez hraníc

Pre optimálnu podporu našich zákazníkov v tejto oblasti majú naši zamestnanci na oddelení colných služieb rozsiahle skúsenosti vo vybavovaní komplexných colných procedúr. Pracujú s medzinárodnými colnými úradmi a presne vedia o príslušných ustanoveniach. Aj zúčtovanie colných služieb patrí k ich úlohám.

Colné služby sú vecou dôvery! Naši zákazníci sa spoliehajú na presnú a dôkladnú prácu našich colných deklarantov – pretože všetky colné dokumenty musia byť správne, aby sa predišlo omeškaniu v prepravnom reťazci.


Colný deklarant/colný špecialista

Ako colný špecialista zabezpečujete riadne vybavenie všetkých colných záležitostí. Základom sú rozsiahle znalosti o clách a dobré jazykové a systémové znalosti, ako aj presná práca. Ste svedomitý a orientujete sa na služby? Potom na vás v oblasti colných služieb čakajú vzrušujúce výzvy!

Úlohy colného deklaranta zahŕňajú

  • zabezpečenie všetkých colných postupov 
  • hlásenia Intrastat 
  • predkladanie písomných stanovísk pre colné úrady 
  • informácie o clách pre zákazníkov
  • interné a externé zúčtovanie
  • vedenie colnej evidencie
  • kontrola colných dokumentov

Vaše výhody v spoločnosti Quehenberger Logistics

Práca v colných službách je pre Vás to pravé? Potom na Vás v našom time čakajú mnohé benefity

Sme tu pre vás!

Máte ešte otázky? Pracovníci nášho personálneho oddelenia sú vám kedykoľvek k dispozícii pre ďalšie informácie! 

Kliknite sem a získate prehľad o veľkom počte povolaní v spoločnosti Quehenberger Logistics.