Служител, работещ на компютър с митнически документи. Служител, работещ на компютър с митнически документи.
Точни и надеждни.

Митници в Квеенбергер Лоджистикс

Кои митнически разпоредби и директиви се прилагат в определената държава?

Мислене извън границите

За оптимална подкрепа на нашите клиенти в тази област, нашите служители в митническия отдел притежават богат опит в обработката на сложни митнически процедури. Те си сътрудничат с международни митнически служби и знаят точно кои разпоредби се прилагат. Сред задачите им е отчитането на различни митнически процедури.

Митническите услуги са въпрос на доверие! Нашите клиенти разчитат на прецизната и усърдна работа на нашите митнически брокери – тъй като всички митнически документи трябва да бъдат коректни, за да се предотврати забавяне на транспортната верига.


Митнически брокер / Митнически специалист

Като митнически специалист Вие гарантирате правилното управление на всички въпроси, свързани с митническото оформяне. Цялостното митническо know-now и добрите езикови и системни умения, както и точен начин на работа са от съществено значение за това. Вие сте усърдни и ориентирани към услугите? Очакват Ви от вълнуващи предизвикателства в областта на митниците!

Вашите задачи като митнически брокер включват

  • обработка на всички процеси на митническо освобождаване 
  • Интрастат декларации
  • подаване на писмени декларации до митницата 
  • предоставяне на тарифна информация към клиентите
  • вътрешно и външно счетоводство
  • предоставяне на митнически доказателства
  • преглед на митническите документи 

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Работата в митниците е за Вас? Многобройни ползи Ви очакват в нашия екип!

Ние сме тук за теб!

Имате въпроси? Нашите колеги от отдел Човешки ресурси ще се радват да получат Вашето запитване! 

Натиснете тук и ще можете да разгледате всички работни позиции в Квеенбергер Лоджистикс.