Трима служители разговорят с лаптоп пред тях. Трима служители разговорят с лаптоп пред тях.
Аналитичен и комуникативен

Качество, безопасност и околна среда в Квеенбергер Лоджистикс

Ако сте готови непрекъснато да се подобрявате, можете да предложите на клиентите си най-високо ниво на качество. Ето защо качеството, беопасността и околната среда играят централна роля в Квеенбергер Лоджистикс. За клиентите предпоставка за бизнес отношения е в компанията да са установени ясно дефинирани процеси, базирани на различни стандарти.

Обичаме качеството!

Ние сме сертифицирани съгласно стандартите ISO за качество, безопасност и околна среда и си поставяме строги насоки за това как да се извършват процесите. Това създава прозрачност и сигурност. Вътрешните и външни одити позволяват непрекъснато оценяване. Научете повече по тези теми в областта на качеството и иновациите, както и за устойчивостта и околната среда.

Разчитате на качеството и устойчивост? В такъв случай трябва да се опознаем! Какви други качества трябва да притежавате за позиция в нашето управление на качеството, безопасността и околната среда? Стратегическо и аналитично мислене, както и добри комуникационни умения!


Управление на качеството, безопасността и околната среда

За високата удовлетвореност на клиентите, ние разработваме сигурни процеси и решения, базирани на интегрирана система за управление на качеството, безопасността и околната среда. Като администратор по качеството, вие ще прилагате нормативните ISO спецификации и ще работите активно върху по-нататъшното развитие на системата QSU в централния отдел за управление на качеството, безопасността и околната среда.

Вашите задачи като администратор по качеството

 • Изпълнение на промени в документацията или ново създаване, както и поддръжка на интранет
 • Добавяне на планове за одит и докладване (одит)
 • Контрол на изпълнението на мерките от резултатите от вътрешни и външни одити, като всички резултати се обединяват в матрицата
 • Контрол на трупите
 • Системна поддръжка
 • Консолидиране на месечните статистически отчети на QSUVNL
 • Консултиране на служители по въпроси на QSE и намиране на документи, процеси или
  тяхното съдържание

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Искате да стане част от нашия екип? Освен много други ползи, може да очаквате:

 • отлична работна среда 
 • възможност за активно участие
 • възможности за професионално израстване

Ние сме тук за Вас!

В случай на допълнителни въпроси, нашите колеги от отдел „Човешки ресурси“ с удоволствие ще Ви помогнат!

Натиснете тук може да разгледате множеството работни профили в Квеенбергер Лоджистикс