Трима служители разговорят с лаптоп пред тях. Трима служители разговорят с лаптоп пред тях.
Аналитичен и комуникативен

Качество, безопасност и околна среда в Квеенбергер Лоджистикс

Ако сте готови непрекъснато да се подобрявате, можете да предложите на клиентите си най-високо ниво на качество. Ето защо качеството, беопасността и околната среда играят централна роля в Квеенбергер Лоджистикс. Все повече клиенти очакват ясно дефинирани процеси в съотвествие с определени нормки като основа за бизнес отношенията им.

Обичаме качеството!

Ние сме сертифицирани по ISO по отношение на нашите стандарти за качество, безопасност и околна среда и работим при стриктни, самоналожени правила за това как да осъществяваме нашите процеси. Това създава прозрачност и сигурност. Вътрешните и външни одити позволяват непрекъснато оценяване. Научете повече по тези теми в областта на качеството и иновациите, както и за устойчивостта и околната среда.

Разчитате на качеството? В такъв случай трябва да се опознаем! Какви други качества трябва да притежавате за позиция в нашето управление на качеството, безопасността и околната среда? Стратегическо и аналитично мислене, както и добри комуникационни умения!


Управление на качеството, безопасността и околната среда

Трима служители разговарят пред компютър - един от тях по телефона.

За високата удовлетвореност на клиентите, ние разработваме сигурни процеси и решения, базирани на интегрирана система за управление на качеството, безопасността и околната среда. Като специалист по качеството, прилагаме законовите изисквания на ISO и активно работим върху разработването на системата QSE в централната област на управление на качеството, безопасността и околната среда.

Вашите задължения като специалист по качеството

  • прилагане на промени в документацията
  • поддръжка на интранет
  • допълнения към планове за одит и отичтане
  • контрол на изпълнението на мерките от резултатите от вътрешни и външни одити 
  • контрол на протоколите
  • системна поддръжка 
  • консултиране на служителите по въпросите за качество, безопасност и околна среда

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Искате да стане част от нашия екип? Освен много други ползи, може да очаквате:

  • отлична работна среда 
  • възможност за активно участие
  • възможности за професионално израстване

Ние сме тук за Вас!

В случай на допълнителни въпроси, нашите колеги от отдел „Човешки ресурси“ с удоволствие ще Ви помогнат!

Натиснете тук може да разгледате множеството работни профили в Квеенбергер Лоджистикс