Трojцa вработени разговaраат со лаптоп пред нив. Трojцa вработени разговaраат со лаптоп пред нив.
Аналитички и комуникативни.

Квалитет, безбедност и управување со животна средина во Quehenberger Logistics

Само оние кои се подготвени постојано да се подобруваат можат да им понудат на своите клиенти највисок квалитет. Затоа квалитетот, безбедноста и управувањето со животната средина имаат централна улога во Quehenberger Logistics. Се повеќе и повеќе клиенти очекуваат јасно дефинирани процеси во согласност со одредени норми како основа на деловниот однос.

Ние го сакаме квалитетот!

Ние сме  ISO-сертифицирани во однос на стандарди за квалитет, безбедност и заштита на животната средина и работиме по строги прописи за тоа како треба да се спроведуваат процедурите и процесите.  Ова создава транспарентност и безбедност. Интерни и екстерни ревизии овозможуваат континуирана евалуација. Дознајте повеќе за овие теми во областите квалитет и иновации како и одржливост и животна средина.

И Вие се залагате за квалитет? Тогаш треба да се запознаеме! Кои други квалитети треба да ги поседувате за позиција во нашата област за управување со квалитет, безбедност и заштита на животната средина? Стратешко и аналитичко размислување, како и комуникативна вештина!


Управување со квалитет, безбедност и заштита на животна средина

Тројца вработени пред компјутер - еден од нив е на телефон.

За високо ниво на задоволство на клиентите развиваме стабилни процеси и решенија базирани на интегриран систем за управување со квалитет, безбедност и заштита на животната средина. Како специјалист за квалитет, Вие ги имплементирате законските ISO-барања и активно учествувате во понатамошниот развој на QSU-системот во централната област за квалитет, безбедност и заштита на животната средина. 

Ваши задачи како специјалист за квалитет

  • имплементација на промени во документацијата
  • одржување на интранет
  • дополнување на плановите за ревизија и известување
  • контрола на спроведување на мерките од резултатите од внатрешната и надворешната ревизија 
  • контрола на протоколи
  • системска поддршка
  • консултации со вработените за прашања поврзани со квалитетот, безбедноста и заштита на животната средина

Ваши предности во Quehenberger Logistics

Сакате да станете дел од нашиот тим? Можете да очекувате многубројни предности како и: 

  • одлична работна средина
  • можност за активно учество 
  • можности за напредување во кариерата

Ние сме тука за Вас!

Имате прашања во врска со процесот за аплицирање или за одредена позиција? Вработените во нашиот HR-оддел со задоволство ќе се погрижат за Вашето барање!

Kликнете овде и добијте преглед на многубројните описи на работни места во Quehenberger Logistics.