Traja zamestnanci diskutujú pred laptopom. Traja zamestnanci diskutujú pred laptopom.
Analytický a komunikatívny.

Manažment kvality, bezpečnosti a životného prostredia v spoločnosti Quehenberger Logistics

Zákazníkom môže ponúkať najvyššiu kvalitu iba ten, kto je pripravený neustále sa zlepšovať. Preto má manažment kvality, bezpečnosti a životného prostredia v spoločnosti Quehenberger Logistics veľký význam. Pre zákazníkov je predpokladom obchodného vzťahu, aby boli v spoločnosti zavedené jasne definované procesy založené na rôznych štandardoch.

Milujeme Qualitu!

Sme certifikovaní podľa noriem ISO pre kvalitu, bezpečnosť a životné prostredie a stanovili sme si prísne pravidlá, ako sa majú procesy vykonávať. To zabezpečuje transparentnosť a bezpečnosť. Interné a externé audity zabezpečujú priebežné vyhodnocovanie. Viac o tom zistíte aj v oblastiach Kvalita a Inovácie ako aj Udržateľnosť a Životné prostredie

Tiež sa spoliehate na kvalitu a udržateľnosť? Tak to by sme sa mali zoznámiť. Čo je ešte potrebné na pozíciu v našom systéme manažmentu kvality, bezpečnosti a životného prostredia? Strategické, prepojené a analytické myslenie, ako aj komunikačné schopnosti!


Manažment kvality, bezpečnosti a životného prostredia

Vyvíjame stabilné procesy a riešenia na základe integrovaného systému manažmentu kvality, bezpečnosti a životného prostredia, aby boli naši zákazníci spokojní. Ako správca kvality budete implementovať normatívne špecifikácie ISO a aktívne pracovať na ďalšom rozvoji systému QSU na centrálnom oddelení manažérstva kvality, bezpečnosti a životného prostredia.

Vaše úlohy ako správcu kvality

 • Implementácia zmien dokumentácie alebo novotvorby ako aj podpora intranetu
 • Pridanie plánov auditu a výkazníctva (audit)
 • Kontrola implementácie opatrení z výsledkov interného a externého auditu, zlučovanie všetkých výsledkov do matice
 • Kontrola protokolov
 • Systémová podpora
 • Konsolidácia mesačných štatistických správ QSUVNL
 • Poradenstvo zamestnancom v otázkach QSE a lokalizácia dokumentov, procesov resp
  ich obsahu

Vaše benefity v Quehenberger Logistics

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? Okrem veľkého množstva iných benefitov, sa môžete tešiť aj na tieto:

 • vynikajúce pracovné prostredie
 • možnosť aktívneho zapojenia
 • šance na kariéry postup

Sme tu pre vás!

You’ve got questions about the application process or about a specific position? Máte otázky k procesu prijímania pracovníkov alebo ku konkrétnemu pracovnému miestu ?  Pracovníci nášho oddelenia ľudských zdrojov sú Vám kedykoľvek k dispozícii!

Kliknite sem a získate prehľad o veľkom počte povolaní v spoločnosti Quehenberger Logistics.