Q Air Aerospace во пракса.

Нашето специјално решение за авионски транспорт

Ваш елемент: Воздух. Ваша област на активности: во цел свет. Авионската индустрија е многу комплексна и динамична област. За да се задоволат посебните барања на оваа иновативна индустрија, потребни се софистицирани, добро осмислени и наменски решенија со висок квалитет.

Со Q Air Aerospace Quehenberger Logistics нуди токму такво решение. Специјално дизајниран за авионската индустрија, овој производ за авионски транспорт нуди авионски линии и оптимални можности за брза и флексибилна испорака на пратки насекаде во светот.

Со Q Air Aerospace нашите клиенти имаат корист од:

  • индивидуални решенија
  • Routine, Critical и AOG Services
  • глобална мрежа од специјалисти за авионски транспорт 
  • интегрирани царински услуги 
  • единствено лице за контакт (Single point of contact)
  • целосна транспарентност
  • брза реакција во случај на промена на околностите.

Персонализирани услуги за авионската индустрија

За да ги задоволиме посебните барања на оваа комплексна индустрија, креиравме производ со апсолутен квалитет, голема флексибилност и индивидуалност. 

AOG-пратките (Aircraft on Ground) се пратки со највисок приоритет, како што е замена на итно потребен резервен дел на авион. 

На пат со Aircraft on Ground (AOG)

Во пракса, на пример, едно од можните сценарија за нашиот специјален производ за авионски транспорт е како што следува: Во Виена итно е потребен резервен дел за авион, кој треба да се донесе од Париз. 
Времетраење на испорака: три часа.

07:36
Регистрација на AOG-пратка кај нашиот Aerospace-партнер во Париз со претходна најава во Quehenberger Logistics.
07:42
Потврда за преземање на пратката од страна на тимот на Quehenberger Q Air Aerospace и најава до компанијата за одржување.
09:03
Пристигнување на меѓународниот аеродром во Виена (Schwechat).
09:55
Преземање на пратката.
10:28
Достава на пратката.
10:32
Забелешка за завршување и испраќање на POD (доказ за испорака) до нашиот партнер во Париз.

Ние одвојуваме време за Вас и слушаме!

Барате специјално решение за авионски транспорт на Вашите пратки? Со нашите Q Air перформанси Ви нудиме комплетна услуга во комбинација со сеопфатно Know-how за индустријата. Уверете се сами!