Логистика на дребно - Промишлени решения и специални мрежи - Продукти - Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД

Близо до вашия бизнес.

До минутата

До клоновете навреме и в готовност за продажба

Логистика на дребно на Квеенбергер Лоджистикс се състои от конкретно и индивидуално разработени ритейл услуги с една цел – надеждност.

Възможностите се усвояват чрез съвместното разработване на конкретна за индивидуалния клиент концепция.

 

Услуги:

  • Интелигентно използване на пътуванията
  • Времева рамка за доставка
  • Модерни информационно – технологични системи за оптимизиране на пътуванията, директни доставки (cross docking) и POD сканиране
  • Комбинирани обратни курсове, управление на пакетирането и празния амбалаж
  • Конкретни за индивидуалния клиент решения за складиране
  • Услуги с добавена стойност
Назад

Допълнителна информация

Заинтригувани ли сте?
Изпратете ни запитване на: