Quehenberger е-камион пред синџир  хемиска продавница. Quehenberger е-камион пред синџир  хемиска продавница.
Логистика ориентирана кон иднината.

Одржливост и животна средина

Својата улога како логистичка компанија ориентирана кон иднината Quehenberger ја презема многу сериозно. Ова вклучува не само највисок квалитет и флексибилност при транспортот на Вашите пратки, туку и наша одговорност за животната средина.

Логистика со одговорност

Особено во областа на транспортот и логистиката, компаниите се повеќе се соочуваат со голем број предизвици кои имаат влијание врз нашиот соживот. Емисии на загадувачи, потрошувачка на ресурси и еколошко отстранување на отпад – ова се темите, за кои треба да се погрижат глобалните учесници на логистичкиот пазар. 

Како одговорна и напредна компанија, важно ни е да постигнеме климатска неутралност до 2040 година со нашата стратегија за одржливост и нашиот проект „Q-zERo Emission“.

 

Нашите транспортни и логистички процеси се предмет на стандардот ISO 14001 во интерес на заштита на животната средина. Овој меѓународен стандард специфицира одредени барања за компанијата да ги постигне своите цели за животната средина, да ги исполни законските обврски и пошироко, и генерално да ги подобри своите еколошки перформанси. Затоа е важно транспарентно да се презентираат влијанијата врз животната средина и од нив да се извлечат конкретни цели и мерки.

Усогласеност

Ја гледаме општествената одговорност како составен дел од нашите корпоративни активности и тоа го манифестиравме во нашата корпоративна политика, како и во нашите упатства за етика и усогласеност.

Whistleblower Portal

Темата за усогласеност, фер игра и правно усогласено однесување станува сè поважна поради силниот меѓународен раст на нашата компанија и зголемените законски барања. Ова, исто така, вклучува и да се биде отворен за информации за прекршување на правилата, случаи на измама и криминал од белата јака. Затоа, поставивме портал за анонимни прашања што може да се користи онлајн и анонимно за совети.

► WHISTLEBLOWER PORTAL

Со е-мобилност кон иднината

E-мобилноста не е актуелна тема само во логистичката индустрија. За Quehenberger Logistics е чест да се поддржи оваа иновативна идеја за иднината. Заедно со нашите добавувачи работиме на оптимизирање на перформансите и практичноста на возилата на електричен погон. Возбудливи пилот-проекти поставуваат нови трендови во внатрешниот градски сообраќај. 

Дали знаевте?

Актуелни информации за темата е-мобилност можете да најдете во дел за новости како и во нашето Q списание за клиенти.

Вреди да се погледне!

Заедно за одржлива логистика

Во името на одржлива логистика  Quehenberger е дел од неколку иницијативи во оваа област. Како член на CNL (Организација за одржлива логистика) преземаме важни чекори во смисла на одржливоста. Заедно со 18 најголеми австриски компании од областа на малопродажба, логистика и производство ја следиме нашата цел за „зелена“ одржлива логистика.

И нашата соработка со EcoVadis, платформа за одржлив развој, е исто така интегрален дел од нашата одржлива логистика.  Секоја година екстерни ревизори на EcoVadis не оценуваат во однос на одржливоста во синџирот на снабдување. Со активирање на Scorecard и Вие како наш клиент може да ги погледнете нашите резултати. 

Покрај тоа, целата наша интернационална флота се состои од Euro-6-возила и користат биодизел. Ова кај Euro-6-возилата ги намалува CO2-емисиите за две третини. Горди сме што имаме една од најефикасните и еколошки одржливи флоти во Европа!