Quehenberger е-камион пред синџир  хемиска продавница. Quehenberger е-камион пред синџир  хемиска продавница.
Логистика ориентирана кон иднината.

Одржливост и животна средина

Својата улога како логистичка компанија ориентирана кон иднината Quehenberger ја презема многу сериозно. Ова вклучува не само највисок квалитет и флексибилност при транспортот на Вашите пратки, туку и наша одговорност за животната средина.

Логистика со одговорност

Особено во областа на транспортот и логистиката, компаниите се повеќе се соочуваат со голем број предизвици кои имаат влијание врз нашиот соживот. Емисии на загадувачи, потрошувачка на ресурси и еколошко отстранување на отпад – ова се темите, за кои треба да се погрижат глобалните учесници на логистичкиот пазар. 

Како одговорна и компанија ориентирана кон иднината важно е да придонесеме за одржлива логистика. На пример, со транспортни и логистички процеси кои се организирани според заштитата на животната средина во согласност со нашиот стандард ISO 14001. Овој меѓународен стандард дефинира одредени барања што и овозможуваат на компанијата да ги оствари своите еколошки цели, да ги исполни законските барања и генерално да ги подобри своите еколошки перформанси. 

Со е-мобилност кон иднината

Поглед од позади на е-камион на Quehenberger.

E-мобилноста не е актуелна тема само во логистичката индустрија. За Quehenberger Logistics е чест да се поддржи оваа иновативна идеја за иднината. Заедно со нашите добавувачи работиме на оптимизирање на перформансите и практичноста на возилата на електричен погон. Возбудливи пилот-проекти поставуваат нови трендови во внатрешниот градски сообраќај. 

Презентација на e-камионот  на Quehenberger во пиварницата Stiegl.

Дали знаевте?

Актуелни информации за темата е-мобилност можете да најдете во дел за новости како и во нашето Q списание за клиенти.

Вреди да се погледне!

Заедно за одржлива логистика

Во името на одржлива логистика  Quehenberger е дел од неколку иницијативи во оваа област. Како член на CNL (Организација за одржлива логистика) преземаме важни чекори во смисла на одржливоста. Заедно со 18 најголеми австриски компании од областа на малопродажба, логистика и производство ја следиме нашата цел за „зелена“ одржлива логистика.

И нашата соработка со EcoVadis, платформа за одржлив развој, е исто така интегрален дел од нашата одржлива логистика.  Секоја година екстерни ревизори на EcoVadis не оценуваат во однос на одржливоста во синџирот на снабдување. Со активирање на Scorecard и Вие како наш клиент може да ги погледнете нашите резултати. 

Покрај тоа, целата наша интернационална флота се состои од Euro-6-возила и користат биодизел. Ова кај Euro-6-возилата ги намалува CO2-емисиите за две третини. Горди сме што имаме една од најефикасните и еколошки одржливи флоти во Европа!