Două camioane roșii într-un parc auto în fața locației Quehenberger. Două camioane roșii într-un parc auto în fața locației Quehenberger.

Caseta redactionala

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Numar Registrul Comertului

FN 327236f

Tribunalul Regional si Comercial din

Salzburg

Numărul de identificare al impozitului pe profit

ATU64973666

Directori Generali

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Susținere

Camera de Comert Salzburg

Proprietar / Editor media

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

GRUP autorizat conform

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Politica de confidențialitate

Informații despre politica de confidențialitate

Drepturi de autor

Conținutul, structura și organizarea paginii web quehenberger.com sunt protejate prin drepturi de autor. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor de autor pentru material ilustrativ, texte și alte lucrări, mărci comerciale și marcaje protejate. Este permisă multiplicarea (inclusiv tipărirea pe hârtie) sau utilizarea paginii web, respectiv a anumitor părți din aceasta, în scopuri de informare. Orice altă utilizare a conținutului disponibil pe această pagină web, în scopuri diferite de cele menționate mai sus, este interzisă fără acordul explicit în scris al autorului.

Material ilustrativ © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Exonerare de răspundere

Pagina web quehenberger.com este destinată exclusiv utilizării în scop informativ. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nu garantează actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor oferite. Responsabilitatea pentru daune de orice fel, provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate, respectiv utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete, este exclusă în măsura în care nu există dovezi de rea-intenție sau neglijență gravă din partea AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH.

În cazul trimiterilor directe sau indirecte către alte pagini web (hyperlink), AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH își asumă responsabilitatea numai în măsura în care dispune de cunoștințe privind existența unor conținuturi ilegale, iar blocarea utilizării acestor conținuturi ilegale este posibilă și rezonabilă din punct de vedere tehnic. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH declară că la momentul adăugării trimiterilor nu au fost identificate conținuturi ilegale pe paginile către care se face trimitere. AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nu are nicio influență asupra organizării actuale și viitoare, conținuturilor sau drepturilor de autor ale paginilor către care se face trimitere, și din acest motiv se distanțează în mod explicit de orice conținut eventual ilegal prezentat de acestea.

Prezenta clauză de exonerare de răspundere trebuie considerată parte a paginilor de internet care fac trimitere la această pagină web. În măsura în care anumite părți sau formulări ale acestei clauze de exonerare de răspundere nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund în totalitate situației juridice actuale, nu sunt afectate celelalte părți ale documentului dumneavoastră și validitatea acestora.