Két piros tehergépjármű a Quehenberger telepehely előtti parkolóban. Két piros tehergépjármű a Quehenberger telepehely előtti parkolóban.

Impresszum

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Cégjegyzékszám

FN 327236f

Tartományi- és Cégbíróság

Salzburg

Közösségi adószám

ATU64973666

Ügyvezető

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Érdekképviselet

Wirtschaftskammer Salzburg

Médiatulajdonos / kiadó

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

A CSOPORT az alábbi tanúsítványokkal rendelkezik

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Adatvédelem

Információ adatvédelmi politikánkról

Szerzői jog

A quehenberger.com weboldal tartalmát, szerkezetét és elrendezését szerzői jog védi. Ez nem korlátozza az építési anyagokra, szövegekre és egyéb anyagokra, márkanevekre és logókra vonatkozó szerzői jogot. A weboldal egészének vagy részeinek információszerzési célból történő sokszorosítása (beleértve a papírra történő nyomtatást) vagy használata megengedett. Az ezen a weboldalon szereplő bármilyen tartalomnak a fent megnevezettől eltérő célból történő használata a szellemi jog mindenkori tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.

Építési anyag © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Felelősség kizárása

A quehenberger.com weboldal kizárólag információszerzésre szolgál. Az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, helyességéért, teljességéért és minőségéért. Alapvetően kizárunk minden olyan kár miatti felelősséget, amely a rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy mellőzéséből, illetve helytelen vagy hiányos információk használatából ered, amennyiben az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH részéről nem bizonyítható a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozás.

Ha az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH tudomására jut, hogy a külső weboldalakra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások (hiperlinkek) illegális tartalmakra mutatnak, az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH felelőssége, hogy megakadályozza az illegális tartalmak használatát, amennyiben ez technikailag lehetséges számára és észszerűen elvárható tőle. Az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH kijelenti, hogy a linkek beágyazásának idején a hivatkozott oldalakon semmilyen illegális tartalom nem volt ismert. A hivatkozott/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeli felépítésére, tartalmára és a rájuk vonatkozó szerzői jogra az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH cégnek nincs befolyása, ezért kifejezetten elhatárolódik az ott feltüntetett, adott esetben illegális tartalmaktól.

Ez a felelősségkizárási nyilatkozat minden olyan internetes ajánlat részének tekintendő, amely erre az oldalra hivatkozik. Amennyiben jelen felelősségkizárási nyilatkozat egyes részei vagy megfogalmazása nem, többé nem vagy nem teljes mértékben felel meg a hatályos jogszabályoknak, a dokumentum többi részének tartalma és hatálya változatlanul érvényes marad.