Два црвени камиони на паркингот пред локацијата на Quehenberger. Два црвени камиони на паркингот пред локацијата на Quehenberger.

Импресум

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Регистрација на компанијата

FN 327236f

Окружен и стопански суд

Salzburg

UID-Nr:

ATU64973666

Управител

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Застапување

Стопанска комора Salzburg

Сопственик / издавач на медиуми

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
+43 50145 0
office@quehenberger.com

GRUPPE сертифициран според

EN ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Политика на приватност

Информации за нашата политика за приватност

Copyright

Содржината, структурата и распоредот на веб страната quehenberger.com се заштитени со авторски права. Авторските права за фотографски материјал, текстови и други заштитени дела, марки и знаци со тоа не се ускратени. Умножување (вклучително и печатење на хартија) или употребата на веб страната односно делови од неа за информативни цели е дозволено. Секоја друга употреба на оваа веб страна како и на содржините достапни на неа со друга цел, освен погоре споменатата, е забранета без изричита, писмена дозвола на соодветниот автор.

Bildmaterial © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Disclaimer

Користењето на веб страната quehenberger.com служи само за информација. Групацијата AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH не гарантира за актуелноста, точноста, потполноста или квалитетот на дадените информации. Одговорноста за штети од секаков вид, предизвикани поради користење или некористење на дадени информации односно преку користење на погрешни или непотполни информации е во основа исклучена, доколку од страна на AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH не постои докажана намера или груба небрежност.

При директни или индиректни пренасочувања кон туѓи веб страни (хиперлинкови) AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH сноси одговорност доколку поседува сознание за бесправни содржини и им е технички возможно и разумно, да го спречи користењето на бесправните содржини. Групацијата AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH изјавува дека во моментот на поставување на линкот не биле препознатливи незаконски содржини на страните кон кои се врши пренасочување. Во однос на актуелното и идното обликување, содржините или авторството на страните на кои се пренасочува преку линк, групацијата AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH нема никакво влијание и затоа изричито се дистанцира од содржините прикажани на нив, а најповеќе од незаконските содржини.

Ова исклучување на одговорност (Disclaimer) треба да се смета како дел од интернет понудата, од која се врши пренасочување на оваа страна. Доколку делови или поединечни формулации на ова исклучување на одговорност не се соодветни, не се повеќе соодветни или не се целосно соодветни на важечкото право, останатите делови на овој документ во однос на содржината и важноста се незасегнати.