Dva červené kamióny na parkovisku pred prevádzkou Quehenberger. Dva červené kamióny na parkovisku pred prevádzkou Quehenberger.

Imprint

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH

Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
Fax:  +43 50145 25399
E-Mail: office@quehenberger.com
Web: www.quehenberger.com

Obchodné registračné číslo

FN 327236f

Regionálny a obchodný súd

Salzburg

VAT-No

ATU64973666

Konatelia 

Christian Fürstaller
Rodolphe Schoettel

Záujmová skupina

Wirtschaftskammer Salzburg

Vlastník / vydavateľ médií

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA
Telefon: +43 50145 0
office@quehenberger.com

Skupina certifikovaná podľa 

EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001

Ochrana osobných údajov

Informácie o našich pravidlách ochrany osobných údajov

Copyright

Obsah, štruktúra a rozloženie webovej lokality quehenberger.com sú chránené autorským právom. Autorské práva na obrázkový materiál, texty a iné chránené diela, známky a označenia tým nie sú obmedzené. Rozmnožovanie (vrátane tlače na papier) alebo používanie webovej lokality, resp. jej častí na informačné účely je povolené. Každé iné použitie obsahu, ktorý je k dispozícii na tejto webovej lokalite, na iný ako vyššie uvedený účel je bez výslovného písomného súhlasu príslušného autora zakázané.

Obrázkový materiál © iStock, © Fotolia, © Quehenberger Logistics

Disclaimer

Používanie webovej lokality quehenberger.com slúži výlučne na informačné účely. Spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH nepreberá ručenie za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu poskytnutých informácií. Ručenie za škody akéhokoľvek druhu, ktoré boli spôsobené na základe použitia alebo nepoužitia poskytnutých informácií, resp. použitím chybných alebo neúplných informácií je v zásade vylúčené, pokiaľ zo strany spoločnosti AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH dokázateľne nedošlo k úmyslu alebo hrubo nedbanlivému správaniu.

Pri priamom alebo nepriamom odkazovaní na cudzie webové stránky (hypertextové prepojenia) spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH preberá zodpovednosť v prípade, ak si je vedomá protiprávneho obsahu a je v jej technických možnostiach a schopnostiach zabrániť používaniu protiprávneho obsahu. Spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH vyhlasuje, že v čase vloženia prepojení nebol na stránkach, ktoré sa mali prepojiť, rozpoznateľný žiadny nezákonný obsah. Na aktuálny a budúci vzhľad, obsahy alebo autorstvo prepojených stránok nemá spoločnosť AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH žiaden vplyv a preto sa výslovne dištancuje od nezákonného obsahu, ktorý tam je prípadne zobrazený.

Toto vylúčenie zodpovednosti (Disclaimer) je nutné považovať za súčasť webovej lokality, z ktorej sa odkazovalo na túto stránku. Pokiaľ by časti alebo jednotlivé formulácie tohto vylúčenia zodpovednosti nezodpovedali platnému právnemu stavu, už mu nezodpovedali alebo mu nezodpovedali úplne, ostatné časti dokumentu zostanú tým vo svojom obsahu a svojej platnosti nedotknuté.