E-ciężarówka Quehenberger przed sklepem sieci aptek. E-ciężarówka Quehenberger przed sklepem sieci aptek.
Logistyka przyszłościowa.

Zrównoważony rozwój a środowisko

Quehenberger bardzo poważnie traktuje swoją przyszłość jako firma logistyczna. Obejmuje to nie tylko najwyższą jakość i elastyczność w transporcie towarów, ale także naszą odpowiedzialność wobec środowiska.

Logistyka z odpowiedzialnością

Szczególnie w dziedzinie transportu i logistyki przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na nasze współistnienie. Emisje, zużycie zasobów i przyjazna dla środowiska utylizacja odpadów - to tematy, którymi powinni się zająć globalni gracze w dziedzinie logistyki.

Jako odpowiedzialna i myśląca przyszłościowo firma, ważne jest dla nas osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku dzięki naszej strategii zrównoważonego rozwoju i projektowi „Q-zERo Emission”.

 

Nasze procesy transportowe i logistyczne w trosce o ochronę środowiska podlegają normie ISO 14001. Ta międzynarodowa norma określa pewne wymagania, które muszą spełnić przedsiębiorstwa, aby osiągnąć swoje cele środowiskowe, spełnić zobowiązania prawne i nie tylko, a także ogólnie poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska. Dlatego ważne jest przejrzyste przedstawienie wpływu na środowisko i wyprowadzenie z niego konkretnych celów i środków.

Zgodność

Postrzegamy odpowiedzialność społeczną jako integralną część naszych działań korporacyjnych i wyraziliśmy to w naszej polityce korporacyjnej, a także w naszych wytycznych dotyczących etyki i zgodności.

Whistleblower Portal

Temat compliance, fair play i zachowań zgodnych z prawem staje się coraz ważniejszy ze względu na silny międzynarodowy rozwój naszej firmy i rosnące wymagania prawne. Obejmuje to również otwartość na informacje o naruszeniach zasad, przypadkach oszustw i przestępstw umysłowych. Dlatego stworzyliśmy portal umożliwiający anonimowe zapytania, z którego można korzystać online i anonimowo w celu uzyskania informacji.

► WHISTLEBLOWER PORTAL

Z e-mobilnością w przyszłość

Widok z tyłu e-ciężarówki Quehenberger.

E-mobilność jest obecnie gorącym tematem - i to nie tylko w dziedzinie logistyki. Dla Quehenberger Logistics jest to punkt honoru, aby poprzeć tego rodzaju innowacyjne myślenie przyszłości. Wspólnie z naszymi dostawcami pracujemy nad optymalizacją wydajności i praktyczności pojazdów użytkowych zasilanych elektrycznie. Ekscytujące projekty pilotażowe dodatkowo wyznaczają nowe standardy w ruchu wewnątrz miasta.

Prezentacja e-truck'u Quehenberger w browarze Stiegl.

Czy wiedziałeś?

Aktualne artykuły na tematy takie jak e-mobilność można znaleźć w naszym obszarze widomości jak również w naszym Q Magazyn dla klientów. 

Spójrz - warto!

Razem dla zrównoważonej logistyki

Pod hasłem zrównoważonej logistyki Quehenberger jest częścią różnych inicjatyw w tej dziedzinie. Jako członek CNL ( Rada ds. Zrównoważonej Logistyki), podejmujemy ważne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z 18 największymi austriackimi firmami w dziedzinie handlu detalicznego, logistyki i produkcji realizujemy nasz cel „ekologicznej”, zrównoważonej logistyki.

Nasza współpraca z EcoVadis, platformą zrównoważonego rozwoju to kolejny istotny wkład w zrównoważoną logistykę. Każdego roku jesteśmy oceniani pod względem zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw przez zewnętrznych audytorów EcoVadis. Po aktywacji karty wyników, jako nasz klient, możesz również przyjrzeć się naszym wynikom.

Ponadto cała nasza międzynarodowa flota składa się z pojazdów Euro-6 i działa na biodiesel. W pojazdach Euro 6 obniża to emisję CO2 o dwie trzecie. Jesteśmy dumni z posiadania jednej z najbardziej wydajnych i ekologicznych flot w Europie!