Nákladný elektromobil Quehenberger pred pobočkou DM. Nákladný elektromobil Quehenberger pred pobočkou DM.
Logistika orientovaná na budúcnosť.

Udržateľnosť a životné prostredie

Spoločnosť Quehenberger berie svoju úlohu logistickej spoločnosti budúcnosti veľmi vážne. K jej úlohám patrí nielen najvyššia kvalita a flexibilita pri preprave vašich tovarov, ale aj zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Zodpovedná logistika

Najmä v oblasti dopravy a logistiky sa firmy čoraz viac stretávajú s výzvami, ktoré majú vplyv na život nás všetkých. Emisie škodlivín, spotreba zdrojov a ekologická likvidácia – to všetko sú témy, s ktorými sme konfrontovaný ako globálny hráč na trhu logistiky.

Pre nás, ako pre zodpovednú a dopredu mysliacu firmu je dôležité, aby sme prispeli k udržateľnej logistike. Napríklad naše prepravy a logistické služby organizujeme v zmysle ochrany životného prostredia podľa našich štandardov ISO 14001. Táto medzinárodná norma stanovuje určité požiadavky, na základe ktorých dosiahne spoločnosť svoje environmentálne ciele, plní svoje zákonné povinnosti a všeobecne zlepšuje svoje environmentálne služby.

S elektrickou mobilitou k budúcnosti

Pohľad na zadnú časť nákladného elektromobilu Quehenberger

Elektrická mobilita nie je aktuálnou horúcou témou iba v oblasti logistiky. Pre spoločnosť  Quehenberger Logistics je to vec čestnosti podporiť túto inovatívnu myšlienku budúcnosti. Spoločne s našimi dodávateľmi pracujeme na optimalizácii služieb a praktickom využití elektricky poháňaných úžitkových vozidiel. Vzrušujúce pilotné projekty prinášajú do vnútromestskej dopravy nové akcenty.

Predstavenie nákladného elektromobilu Quehenberger v pivovare Stiegl.

Vedeli ste? 

Aktuálne články na tému elektrická mobilita nájdete v oblasti Novinky ako aj v našom Q časopise pre zákazníkov. 

Oplatí sa pozrieť si ich!

Spoločne za udržateľnú logistiku

Spoločnosť Quehenberger je v znamení udržateľnej logistiky súčasťou rôznych iniciatív v tejto oblasti. Ako člen CNL (výbor pre udržateľnú logistiku), stanovujeme dôležité kroky vo veciach udržateľnosti. Spoločne s 18 najväčšími rakúskymi spoločnosťami z oblasti obchodu, logistiky a výroby sa usilujeme o dosiahnutie nášho cieľa „zelenej“, udržateľnej logistiky.

Naša spolupráca s EcoVadis, platformou pre udržateľný rozvoj, je ďalšou rozhodujúcou súčasťou našej udržateľnej logistiky. Každý rok nás hodnotia externí audítori EcoVadis so zreteľom na udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci. Po aktivácii ScoreCard, sa vy ako náš zákazník môžete pozrieť na naše výsledky a hodnotenia.

Okrem toho, celý náš medzinárodný vozový park pozostáva z vozidiel kategórie Euro 6, ktoré jazdia na bionaftu. U vozidiel kategórie Euro 6 klesajú emisie CO2 o dve tretiny. Sme hrdí na to, že máme jeden z najefektívnejších a zároveň najekologickejších vozových parkov v Európe!