Nákladný elektromobil Quehenberger pred pobočkou DM. Nákladný elektromobil Quehenberger pred pobočkou DM.
Logistika orientovaná na budúcnosť.

Udržateľnosť a životné prostredie

Spoločnosť Quehenberger berie svoju úlohu logistickej spoločnosti budúcnosti veľmi vážne. K jej úlohám patrí nielen najvyššia kvalita a flexibilita pri preprave vašich tovarov, ale aj zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Zodpovedná logistika

Najmä v oblasti dopravy a logistiky sa firmy čoraz viac stretávajú s výzvami, ktoré majú vplyv na život nás všetkých. Emisie škodlivín, spotreba zdrojov a ekologická likvidácia – to všetko sú témy, s ktorými sme konfrontovaný ako globálny hráč na trhu logistiky.

Ako zodpovednú a prezieravú spoločnosť je pre nás dôležité dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040 pomocou našej stratégie udržateľnosti a nášho projektu „Q-zERo Emission“.

 

Naše prepravné a logistické procesy podliehajú norme ISO 14001 v záujme ochrany životného prostredia. Táto medzinárodná norma špecifikuje určité požiadavky na spoločnosť, aby dosiahla svoje environmentálne ciele, splnila právne záväzky a ďalej a vo všeobecnosti zlepšila svoje environmentálne správanie. Je preto dôležité transparentne prezentovať vplyvy na životné prostredie a odvodiť z nich konkrétne ciele a opatrenia.

Súlad

Spoločenskú zodpovednosť vnímame ako neoddeliteľnú súčasť našich firemných akcií a prejavujeme to v našej firemnej politike, ako aj v našich usmerneniach o etike a dodržiavaní pravidiel.

Whistleblower Portal

Téma compliance, fair play a zákonného správania sa stáva čoraz dôležitejšou v dôsledku silného medzinárodného rastu našej spoločnosti a zvyšujúcich sa právnych požiadaviek. To zahŕňa aj otvorenosť voči informáciám o porušovaní pravidiel, prípadoch podvodov a trestných činov bielych golierov. Zriadili sme preto portál pre anonymné dopyty, ktorý je možné použiť na informácie online a anonymne.

► WHISTLEBLOWER PORTAL

S elektrickou mobilitou k budúcnosti

Pohľad na zadnú časť nákladného elektromobilu Quehenberger

Elektrická mobilita nie je aktuálnou horúcou témou iba v oblasti logistiky. Pre spoločnosť  Quehenberger Logistics je to vec čestnosti podporiť túto inovatívnu myšlienku budúcnosti. Spoločne s našimi dodávateľmi pracujeme na optimalizácii služieb a praktickom využití elektricky poháňaných úžitkových vozidiel. Vzrušujúce pilotné projekty prinášajú do vnútromestskej dopravy nové akcenty.

Predstavenie nákladného elektromobilu Quehenberger v pivovare Stiegl.

Vedeli ste? 

Aktuálne články na tému elektrická mobilita nájdete v oblasti Novinky ako aj v našom Q časopise pre zákazníkov. 

Oplatí sa pozrieť si ich!

Spoločne za udržateľnú logistiku

Spoločnosť Quehenberger je v znamení udržateľnej logistiky súčasťou rôznych iniciatív v tejto oblasti. Ako člen CNL (výbor pre udržateľnú logistiku), stanovujeme dôležité kroky vo veciach udržateľnosti. Spoločne s 18 najväčšími rakúskymi spoločnosťami z oblasti obchodu, logistiky a výroby sa usilujeme o dosiahnutie nášho cieľa „zelenej“, udržateľnej logistiky.

Naša spolupráca s EcoVadis, platformou pre udržateľný rozvoj, je ďalšou rozhodujúcou súčasťou našej udržateľnej logistiky. Každý rok nás hodnotia externí audítori EcoVadis so zreteľom na udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci. Po aktivácii ScoreCard, sa vy ako náš zákazník môžete pozrieť na naše výsledky a hodnotenia.

Okrem toho, celý náš medzinárodný vozový park pozostáva z vozidiel kategórie Euro 6, ktoré jazdia na bionaftu. U vozidiel kategórie Euro 6 klesajú emisie CO2 o dve tretiny. Sme hrdí na to, že máme jeden z najefektívnejších a zároveň najekologickejších vozových parkov v Európe!