Fotka Anne-Kathrin Staab. Fotka Anne-Kathrin Staab.
Príbeh o úspechu – Anne-Kathrin-Staab.

Rozhovor o úspechu

„V spoločnosti Quehenberger je každý deň iný a každý deň sa deje niečo nové.“
Anne-Kathrin Staab, Department Manager Transport & Operations

Odkedy pracujete v tejto spoločnosti?

 

Odkedy bola založená spoločnosť v Nemecku, teda od januára 2011.

 

Na akej pozícii ste v spoločnosti Quehenberger Logistics začali? Na akej pozícii momentálne pracujete?

 

Začala som pracovať ako disponentka pre oblasť prepravy nákladnými automobilmi. Postupom času som prevzala rôzne úlohy ako napr. preprava po železnici, preprava nadrozmerného a ťažkého nákladu alebo námorná preprava. Dnes patrím k operatívnemu vedeniu a zodpovedám za stredisko Weiterstadt, ako aj za prevádzku v Berlíne.

 

Ako sa Vám táto práca páči?

 

Najradšej mám to, že moja práca je rôznorodá a nikdy nie je nudná. Každý deň je iný a každý deň sa deje niečo nové. Žiadaná je kreativita a veľmi často aj improvizácia. Na jednej strane prepravujeme oceľové zvitky s hmotnosťou 55 t a priemerom 3,5 metra z Rakúska do Nórska a na druhej strane dodávame kartónové škatule a vešiaky na šaty v noci do pobočiek módnych obchodov.

 

Čo oceňujete na Vašom pracovnom prostredí?

 

Na mojom pracovnom prostredí oceňujem predovšetkým to, že smiem pracovať samostatne. Kedykoľvek môžem počítať s kolegyňou a keď potrebujem podporu alebo radu, môžem sa kedykoľvek obrátiť na nadriadeného alebo expertov z príslušného odborného oddelenia (napr. colné služby,  kontroling alebo účtovníctvo). Síce pracujem samostatne, avšak na problémy nie som sama.

 

Ako podporuje spoločnosť Quehenberger Váš vlastný a profesijný ďalší vývoj?

 

Počas celého obdobia v spoločnosti Quehenberger som vždy dostala podporu od môjho vedúceho pobočky. Ďalej som mala príležitosť zúčastniť sa na internom ďalšom vzdelávaní pre mladých riadiacich pracovníkov v spoločnosti Quehenberger, na takzvanom programe Young Professional.

 

Existujú pre Vás osobne nejaké výnimočné momenty, ktoré nám chcete povedať?

 

Niekoľko ich je, ale najkrajší bola prvá preprava nadrozmerného nákladu, ktorú som organizovala ja sama od kalkulácie až po dodanie. Prepravovali sa dve časti stroja vnútrozemskou lodnou prepravou z Poľska do Nemecka. Ostatná preprava z a do prístavu bola realizovaná nákladnými automobilmi. Pretože rozmery boli také veľké, prevážal sa náklad z prístavu k zákazníkovi cez noc a s policajným sprievodom. Bola som pritom od príchodu vnútrozemskej lode v Krefelde a sprevádzala som prekládku a prepravu v noci až k príjemcovi.

 

Prečo by ste odporúčali spoločnosť Quehenberger ako zamestnávateľa?

 

Spoločnosť Quehenberger je mladá, dynamická, medzinárodná spoločnosť, ktorá umožňuje rozsiahle a rôznorodé činnosti a vzdelávanie. Podpora zamestnancov a ich rozvoj sú prioritou firmy a existujú tu veľmi dobré možnosti kariérneho postupu.