Vysokozdvižný vozík prechádza skladovou uličkou plnou vysokých regálov s policami. Vysokozdvižný vozík prechádza skladovou uličkou plnou vysokých regálov s policami.
Priemyselné riešenia pre tovar v FMCG/jedlo/nápoje.

Komplexná logistika FMCG

Vysoká frekvencia objednávok a krátke dodacie časy – často sú to výzvy ktorým čelí logistika FMCG.

Rýchlo a bez problémov do obchodu

Či už potreviny, protukty starostlivosti o telo alebo čistiace prostriedky – v čo najkratšom čase musia byť prepravené veľké množstvá tovarov z jedného miesta na iné. Naše komplexné, prispôsobené koncepcie dodávania a skladovania v oblasti logistiky spotrebného tovaru a FMCG zabezpečujú každodennú dostupnosť tohoto tovaru v maloobchode.  

Dodávky sa realizujú prostredníctvom kompletných a čiastočných prepráv, intermodálnej prepravy a námornej prepravy po vnútroštátnych a medzinárodných hlavných tratiach do príslušných regiónov. Dodanie sa zabezpečuje prostredníctvom FTL, LTL, milk runs cez sieťové uzly. To má za následok kratšie výrobné časy pre tovar a nákladovo efektívnejšie dopravné riešenia. Množstvo služieb s pridanou hodnotou a na mieru zostavené, transparentné správy pre zákazníkov kompletizujú ponuku priemyslu pre odvetvie  spotrebného tovaru.  

Z toho profitujú naši zákazníci v oblasti logistiky FMCG

 • dlhoročné skúsenosti v danom odvetví
 • balíky individuálnych riešení
 • celoplošné siete s prevádzkami v strednej a východnej Európe
 • priebežné sledovanie s proaktívnymi informáciami o dodávkach
 • priamy kontaktný partner (jediný kontakt) 
Certifikát

Individuálne riešenia pre logistiku FMCG

Sklady spoločnosti Quehenberger Logistics sú vybavené najmodernejšou technikou a premysleným skladovacím systémom. V popredí sú: 

 • štandardy ECR/GS1 a avíza dodávok DESADV  
 • trvalé zásoby
 • transparentná spätná väzba od zákazníkov

V závislosti od požiadaviek, pracujeme podľa rôznych princípov skladovania  (FiFo, FeFo, atď.) a ponúkame rôzne koncepcie pre  cross-docking. 

V spoločnosti Quehenberger Logistics profitujete z individuálnych konceptov, ktoré sú úplne prispôsobené vašim potrebám. Naším cieľom je vždy poskytovať najvhodnejšie a najlacnejšie prepravné možnosti podľa vašich požiadaviek. To znamená: najlepšie koncepcie nákupu a distribučnej logistiky, kombinácií prepráv FTL, LTL, milk runs, zberných prepráv a prepráv balíkov. Krátke trvanie prepravy tovaru je výsledkom: 

 • optimálneho plánovania sezónnych špičiek
 • dodržiavania termínov pri vyzdvihovaní a doručovaní
 • zavedenia rezervácie časových okien
 • skúseností s prácou v centrálnych skladoch
 • výmeny paliet a ich manažmentu

V spoločnosti Quehenberger Logistics sa v rámci rozsiahlych služieb v logistike spotrebného priemyslu využívajú najmodernejšie informačné technológie, ktoré zabezpečujú efektívne a bezproblémové procesy.

 • riešenia IT podľa ECR štandardy
 • systém manažmentu skladov (WMS) 
 • skenovanie kódov EAN
 • správy EDI 
 • avíza dodávok DESADV
 • správa minimálnej trvanlivosti a šarží
 • spätná sledovanosť  podľa EU-178/2002  
 • priebežné sledovanie s proaktívnymi informáciami o dodávkach 
 • mesačné správy KPI pre našich zákazníkov

Doplnkové služby pre spotrebný tovar a & FMCG logistiku 

 • balenie do zmršťovacej fólie
 • prebaľovanie
 • etiketovanie 
 • výroba propagačných panelov
 • odstránenie produktov v mieste predaja

Silná sieť

Či už Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, Rusko alebo Chorvátsko – spoločnosť Quehenberger Logistics ponúka silnú medzinárodnú sieť v 15 krajinách. S 88 prevádzkami a na 750,600 metroch štvorcových skladovacej plochy zabezpečíme expanzívne služby v blízosti zákazníka.

Pohľad do každodennej práce

Potrebujete podrobné informácie o logistike logistiky spotrebného tovaru a FMCG? Zavolajte nám alebo nám napíšte e-mail. Radi Vám poskytneme informácie!