Kamión Quehenberger pred pobočkou v Enns. Kamión Quehenberger pred pobočkou v Enns.
Distribúcia FTL a prepravy pre maloobchod v praxi.

Riešenia presne na mieru pre významného maloobchodníka v Nemecku

Spoločnosť Quehenberger Logistics implementovala pre významný nemecký maloobchod riešenia FTL/LTL presne na mieru. Tím našich expertov preberá kompletné základné procesy FTL – vrátane doručenia do pobočky a manažmentu vráteného tovaru.

Preprava FTL aj s doručením do pobočky

Z automatizovaného skladu ide tovar priamo na nákladný automobil: náš školený personál naloží hotové zabalené palety a prepraví ich na miesto určenia. Pravidelné prepravy prebiehajú na kruhovom princípe (round trips) s vyhradenými vozidlami (dedicated trucking) – pri nadmerných množstvách využijeme náš vlastný vozový park a naše veľké spektrum prepravných partnerov. Prekládka a doručovanie do pobočiek sa realizujú prostredníctvom nášho riešenia pre odvetvie maloobchodu.

Naši zákazníci profitujú z

  • používania vyhradených vozidiel (dedicated  trucking)
  • flexibility a kompenzácie veľkých výkyvov využitím kombinácie vyhradených vozidiel a voľnej dispozície 
  • osobného kontaktného partnera (Single point of contact)
  • presného vyzdvihnutia a transparentného plánovania
  • kombinácie s inými výrobkami v našom riešení pre dané odvetvie
  • jednotných procesov a sledovania KPI vo všetkých fázach prepravy
  • integrovaného manažmentu vráteného tovaru

Inteligentné koncepty pre konkrétnu dostupnosť

Vysokozdvižný vozík stohuje balíky.

Špeciálne v oblasti maloobchodu je včasná dostupnosť tovaru prioritou. Veľkou výzvou je teda aj pre našich nemeckých maloobchodných zákazníkov presné vyzdvihnutie a intervalové doručovanie do pobočiek.

Ako to robíme? Náš veľký a flexibilný vozový park, dlhoroční a skúsení zamestnanci a naše najmodernejšie softvérové systémy umožňujú presné a transparentné plánovanie prepravy.

Venujeme vám náš čas a počúvame vás!

Hľadáte spoľahlivého logistického partnera v oblasti FTL/LTL pre maloobchod? Zavolajte nám alebo nám napíšte e-mail. Vypracované presne na mieru pre vaše potreby – naši experti vytvoria koncepty, ktoré vás presvedčia.