"Colné služby" napísané na sivom pozadí. "Colné služby" napísané na sivom pozadí.
Skúsení a spoľahliví.

Colné služby

Komplexné colné služby a odborné konzultácie ohľadom všetkých formalít.

Neobmedzené služby vo všetkých colných postupoch

Komplexné formality a papierovanie, prepravné doklady, dovozné predpisy: Zásielky do tretích krajín obvykle znamenajú značné úsilie a ťažkosti pre spoločnosti. V medzinárodnom tranzite tovar prechádza cez početné kontrolné body a bezpečnostné zóny.  Okrem toho colné vybavenie často vyžaduje značný počet osvedčení a dokumentov. 

Ak chcete znížiť vaše pracovné zaťaženie v tejto oblasti, Colné služby Quehenberger Logistics ponúkajú balík komplexných služieb. Naši odborníci v strednej a východnej Európe majú rozsiahle znalosti týkajúce sa všetkých colných postupov a vo vašom mene rýchlo a spoľahlivo zvládnu všetky záležitosti súvisiace s colnou prepravou. 

Flexibilné balíky služieb: Prepravné riešenia vrátane odbavenia colných služieb – profitujte z colných služieb Quehenberger Logistics ušitých na mieru!

Prečo sa zákazníci môžu spoľahnúť na naše colné služby

 • dlhodobé skúsenosti 
 • flexibilita 
 • partnerstvo založené na dôvere 
 • podpora orientovaná na zákazníka a poradenské možnosti 
 • silné zastúpenie v strednej a východnej Európe 
 • colné služby po celom svete 

Spoľahlivý partner: Rozsiahle odborné znalosti spolu s najvyššími štandardmi zabezpečenia z nás robia dôveryhodného obchodného partnera. 

Certifikát

Komplexné colné a zahraničnoobchodné služby

Auto prechádza colnou stanicou.

Kedykoľvek keď zásielka prekročí hranice krajiny, je potrebné množstvo colných formalít a papierovania. Náš tím expertov v Quehenberger Logistics si vždy udržuje prehľad o dôležitých nariadeniach – sme odborníci a spoľahlivo vybavíme vaše medzinárodné zásielky! 

To zahŕňa nielen hladké colné odbavenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani spolu s daňovými skladmi prostredníctvom EMCS, ale aj použitie NCTS (nový elektronizovaný tranzitný systém), "E-Zoll" (Rakúsko) a Atlas (Nemecko). 

Na požiadanie môžeme zastupovať našich zákazníkov ako oprávnený signatár (zástupca spoločnosti) v otázkach autorizácie a colných záležitostí. Dajte nám svoju dôveru!

Vyberte si z našej rozsiahlej ponuky colných služieb Q Customs

 • colné konanie pre všetky typy postupov 
 • všetky typy tranzitných postupov;  T1, T2 a C-TIR
 • fiškálne zastúpenie
 • predbežné spracovanie (karnet ATA)
 • aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk
 • uskladnenie v colnom sklade
 • zabezpečenie postupov pre miestne colné konanie
 • zúčtovanie v oblasti vývozných náhrad
 • vybavenie hlásení  Intrastat 
 • zjednodušené alebo centralizované povolenie
 • podpora pri vybavovaní žiadosti o AEO (SHS) a s certifikačnými postupmi
 • podpora pre daňové / colné kontroly

Potrebujete podrobnejšie informácie o jednotlivých colných službách? Radi vám poradíme ohľadom našej ponuky, či už prostredníctvom osobného pohovoru alebo na informačnej akcii.