© RenstephThompson © RenstephThompson
Vysoko komplexné prepravy dreva pre HESS TIMBER.

Špeciálne prepravy na najvyššej úrovni

HESS TIMBER je celosvetovo známa pre svoje výnimočné úspechy v oblasti architektonického inžinierstva . Architektonicky sofistikované a komplexné projekty nemeckého odborníka na drevo je možné obdivovať po celom svete. Je zrejmé, že takéto komplexné projekty si vyžadujú rovnako kompletné prepravné riešenia.

Q Projects v praxi

S našimi produktmi Q Projects Špeciálne prepravy, ponúkame našim zákazníkom na mieru šité riešenia pre prepravu špeciálneho druhu – výnimočne veľké, výnimočne dlhé, výnimočne ťažké. Pre dodávku nadrozmerných strešných väzníkov na staveniská môžeme vďaka našim odborným znalostiam poskytnúť optimálny balík služieb pre HESS TIMBER.

Rýchly výpočet prepravy
Holistické plánovanie

Aby spoločnosť HESS TIMBER dokázala v nákladoch zákazníka čo najpresnejšie odhadnúť náklady na prepravu, spoločnosť  Quehenberger Logistics ponúka pre túto komplexnú oblasť rýchly výpočet prepravy. Okrem toto kladieme osobitný dôraz na holistické plánovanie, pokiaľ ide o špeciálne prepravy.  Pomocou itinerára a analýzy realizovateľnosti, ktorú pripravili naši experti, presne určíme či plánovanú trasu je možné použiť pre špecifikované rozmery produktu.

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme

  • vhodné vybavenie a správnu kombináciu vozidiel 
  • optimálne podmienky v mieste vykládky 
  • zriadenie parkovacích plôch 
  • koordinácia s vlastníkmi nehnuteľnosti
  • orezanie stromov pozdĺž trasy  
  • dočasné presmerovanie sanitiek v prípade prekážok počas presunu a vykládky 

Komunikácia je všetko!

Na uľahčenie hladkých pracovných postupov pre komplexné prepravy, ktoré vykonávame pre HESS TIMBER, je nevyhnutné podrobné plánovanie, ako aj precízna komunikácia medzi všetkými zainteresovanými účastníkmi.  Špeciálne prepravy tejto veľkosti si vyžadujú koordináciu viacerých strán: od spoločnosti ktorá prepravu vykonáva až po sprievodné vozidlá, miesta nakládky, povolenia od polície, úradov výstavby ciest, remeselníkov, staviteľov a trajektových spoločností. 

Ďalším dôležitým aspektom týchto špeciálnych prepráv je dodržiavanie definovaných časových okien nakládky a časy nastavenia pre nákladné vozidlá . Môže byť napríklad potrebné vyrobiť špeciálne prepravné návesy na montáž nákladu na vlečnom prívese.  

HESS TIMBER sa tak môže zamerať na svoju hlavnú činnosť a ostatné nechať na nás. Od presného plánovania až po komplexnú koordináciu všetkých zúčastnených strán. 

Plynulé procesy pre spokojných zákazníkov

Ani pre HESS TIMBER, nie je preprava nadrozmerných konštrukčných prvkov každodennou záležitosťou. Ako odborník na drevo nedokáže zabezpečiť tento typ prepravy so svojím vozovým parkom, spolieha sa na prispôsobené Q Projects Riešenie od spoločnosti Quehenberger Logistics.

“Ďakujeme Vám za skvelú spoluprácu.”
Ernst Schober, Head of Shipping, HESS TIMBER

Venujeme vám náš čas a počúvame vás!

Hľadáte na mieru šité riešenia pre vaše špeciálne prepravy?  Naplánujte si stretnutie s našimi expertmi – tešíme sa na ďalší náročný projekt!