Osobný a reagujúci.

Kontakt 

Takto sa môžete s nami spojiť!

Radi Vám pomôžeme so všetkými otázkami týkajúcimi sa logistiky a prepravy.   

V najkratšom možnom čase na vaše otázky odpovie kompetentná osoba! 

Quehenberger Logistics SVK a.s.
Maroša Madačova 1B
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
Phone +421 44 4305422
E-Mail office.sk@quehenberger.com 

 

Stante sa dopravcom

Spoliehame sa na kompetentnych partnerov

Opytajte sa: Carrier Management Team
Phone +43 50145 56361
E-Mail carrier@quehenberger.com

 

Zhoda

Považujeme spoločenskú zodpovednosť za súčasť našich podnikateľských činností a prejavili sme ju v našej firemnej politike, ako aj v našich etických a dodržiavacích smerniciach.

Portál pre oznamovanie

Problém zhody, spravodlivej hry a zákonného správania sa stáva stále dôležitejším kvôli silnému medzinárodnému rastu našej spoločnosti a narastajúcim právnym požiadavkám. To zahŕňa aj otvorenosť voči správam o porušeniach pravidiel, prípadom podvodu a hospodárskej kriminality. Preto sme zriadili portál pre otázky, ktorý možno použiť online a anonymne na poskytovanie informácií.

PORTÁL NA OZNÁMENIE (WHISTLEBLOWER PORTAL)