Skupina surikát s otáznikmi nad hlavami. Skupina surikát s otáznikmi nad hlavami.
Všetko o procese prijímania pracovníkov.

Často kladené otázky: FAQ

Všetko o procese prijímania pracovníkov v spoločnosti Quehenberger Logistics.

Naše odpovede na najčastejšie kladené otázky

Zaujímate sa o určité miesto alebo máte otázku o procese prijímania pracovníkov v spoločnosti Quehenberger Logistics? To nás teší! Zhrnuli sme pre vás odpovede na väčšinu kladených otázok.

V prípade ďalších otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať

Vaša žiadosť o miesto bude overená a postúpená kompetentnému manažérovi. Čo najrýchlejšie vám pošleme spätnú väzbu a v ideálnom prípade vás pozveme na pohovor. V niektorých prípadoch vykonávame telefonické pohovory, niekedy sa realizuje aj druhé a tretie výberové kolo. Príležitostne využívame na posúdenie schopností žiadateľa o prácu testovacie metódy.

Potvrdenie o prijatí žiadosti o miesto dostanete okamžite. Proces prijímania môže trvať rôzne dlho.

My uprednostňujeme, keď nám kandidáti pošlú svoje kompletné podklady a žiadosť online.

Váš životopis, motivačný list, vybrané dôležité informačné certifikáty (vzdelanie) – najlepšie vo formáte pdf.

V zásade neposkytujeme možnosť absolvovania prázdninovej praxe.

Áno, keď je téma vhodná, veľmi radi pomôžeme.

Áno. Vysvetlite nám všetky okolnosti, aby sme mohli overiť, či vám môžeme umožniť profesijnú prax.

Áno, určite. Oznámte nám, v akých oblastiach a akú kvalifikáciu nám môžete ponúknuť.

Áno!

Osobám poberajúcim štipendium vždy dávame možnosť vzdelania v našej spoločnosti – vrátane účasti na firemných vzdelávacích programoch.

To je povinnosť vyplývajúca zo zákona, ktorá slúži na orientáciu. Vždy je možné navýšenie vyplácanej mzdy, a to v závislosti od vašej kvalifikácie.

Telefonicky, e-mailom, cez sociálnu sieť Facebook, Xing a LinkedIn alebo na veľtrhoch v našom stánku.

V Rakúsku – áno, za predpokladu že ste poistený prostredníctvom AMS.  (Public Employment Service Austria). 

V spoločnosti Quehenberger Logistics môžete pracovať v medzinárodnom prostredí a spoznať aj iné pobočky. Vaše schopnosti podporujeme individuálne, formou vzdelávacích programov a opatrení ďalšieho vzdelávania. Vstup nových kolegov uľahčuje proces zaučenia. A dosiahnuté úspechy oslavujeme na spoločných podujatiach.

Oboznámte sa s našimi zásadami ochrany osobných údajov

Áno. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie vašich údajov zo systému. Podrobné informácie nájdete v našich ásadách ochrane osobných údajov.