Privacy Statement

Adatvédelmi szabályzat

Állapot: 04/2019

Adatvédelmi nyilatkozat

Számunkra fontos az Ön személyes adatainak védelme. Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen módon használjuk őket, kinek továbbítjuk azokat, és hogy Önnek milyen jogai vannak az adathasználatra vonatkozóan. Ezenkívül megtudhatja, hogy milyen adatvédelmi intézkedéseket hajtunk végre és hogy kihez fordulhat az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések esetén.

Az adatkezelő AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH (a továbbiakban AQG) 

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA / AUSZTRIA

vagy az ügyben érintett, hozzá kapcsolódó konszernvállalat.

Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartónk vállalatunk adatvédelmi felelőse

Martina Rettenbacher

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA / AUSZTRIA
datenschutz@quehenberger.com vagy dataprotection@quehenberger.com

Ha kérdése, észrevétele vagy panasza van az adatvédelmi tájékoztatóval, vagy azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük az Ön adatait, forduljon adatvédelmi biztosunkhoz, Martina Rettenbacher asszonyhoz.

Az általunk kezelt személyes adatok terjedelme különböző tényezőktől függ. Ilyen például az, hogy Ön milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, az általunk biztosított és az Ön által igénybevett szolgáltatások, az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunk típusa és terjedelme stb.

Személyes adatoknak minősülnek azok az adatok, amelyek alapján Ön azonosítható. Ide tartoznak elsősorban a személyre vonatkozó adatok (név, lakcím, születés ideje, elérhetőség stb.), illetve a személyazonosság igazolására szolgáló adatok, pl. az igazolványok.

Személyes adatokat automatikusan is gyűjthetünk, ha Ön ellátogat a webhelyünkre. A részleteket a Látogatás / Weboldalunk használata című részben találja.

Olyan adatokat is kezelünk, amelyeket Ön oszt meg velünk, amikor

Ezenkívül nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. cégjegyzékből, nyilvántartásokból) vagy harmadik féltől, pl. üzleti partnereinktől, kapcsolt vállalkozásainktól, üzleti tárgyalások vagy szerződések teljesítése során is kaphatunk Önről adatokat.

Amennyiben Ön hozzáférési adatokat, felhasználói jelszavakat, jelszavakat kapott vagy adott meg, az Ön kötelezettsége ezeknek az adatoknak a biztonságos őrzése és titokban tartása.

Csak a szükséges mértékben és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösképpen az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk személyes adatokat. Személyes adatokat kizárólag szerződés előkészítésére vonatkozó intézkedések végrehajtásához, szerződés teljesítéséhez, és annak érdekében kezelünk, hogy egyéb vállalati érdekeinket érvényesíteni tudjuk vagy egyéb kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk, és tesszük mindezt kizárólag akkor, ha az adatkezelés jogalapja fennáll, különösen az alábbi célokból:

 • szerződéses kötelezettségek teljesítése,
 • jogi kötelezettségek teljesítése,
 • jogos érdek védelme

Amennyiben nem áll fenn jogalap, az adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával kezeljük. Jövőbeli hatállyal Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Hozzájárulását kötetlen e-mail formájában (datenschutz@quehenberger.com vagy dataprotection@quehenberger.com) vagy postai úton vonhatja vissza (AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Adatvédelem), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / AUSZTRIA).

Ha hozzájárulását követően Ön hírlevelet kap, vagy ügyfél-elégedettségi felmérésben vesz részt, az ezekhez adott hozzájárulását a fentieken kívül az Önnek kiküldött e-mailben szereplő hivatkozáson keresztül is visszavonhatja.

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, és amennyiben ez egy szerződés teljesítéséhez, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy egy megbízás teljesítéséhez szükséges, vagy ha Ön a konszernünk által meghirdetett egyik álláshirdetés iránt érdeklődik. 

Vállalatunkon belül kizárólag azok az osztályok vagy munkatársak kapják meg az Ön adatait, amelyeknek vagy akiknek a szerződés teljesítéséhez, a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy érdekvédelemből ezekre szüksége van. Amennyiben konszernünk egyik vállalata végzi ezeket a feladatokat, adatait továbbítjuk az érintett vállalatnak. Ha konszernünk egy az Európai Unió területén kívül található vállalatának továbbítjuk adatait, gondoskodunk az európai adatvédelmi normák betartásáról. Adatait például akkor továbbítjuk az Európai Unión kívülre, ha Ön konszernünk egy az Európai Unió területén kívül működő vállalatához nyújtja be álláspályázatát, vagy ilyen vállalattal veszi fel a kapcsolatot. 

Ezeken túlmenően az általunk megbízott adatfeldolgozó (pl. egy számítógépes központ üzemeltetője) kapja meg az Ön adatait, amennyiben annak erre szüksége van a feladatai elvégzéséhez. Valamennyi adatfeldolgozó (más néven olyan szolgáltató partner, amely a megbízásunkból adatokat kezel) az adatvédelmi előírásoknak megfelelő szerződés keretén belül teljesíti szolgáltatásait, mely szerződés kötelezi őt az Ön adatainak bizalmas kezelésére és arra, hogy az Ön adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából dolgozza fel.

Wir übertragen oder verarbeiten Daten nur dann in Länder außerhalb der EU (Drittländer), wenn Sie dieser Verarbeitung zustimmen, dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder vertraglich notwendig und in jedem Fall nur soweit dies generell erlaubt ist. Ihre Zustimmung ist in den meisten Fällen der wichtigste Grund, dass wir Daten in Drittländern verarbeiten lassen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Drittländern wie den USA, wo viele Softwarehersteller Dienstleistungen anbieten und Ihre Serverstandorte haben, kann bedeuten, dass personenbezogene Daten auf unerwartete Weise verarbeitet und gespeichert werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Die Datenverarbeitung durch US-Dienste (wie beispielsweise Google Analytics) kann dazu führen, dass gegebenenfalls Daten nicht anonymisiert verarbeitet und gespeichert werden. Ferner können gegebenenfalls US-amerikanische staatliche Behörden Zugriff auf einzelne Daten nehmen. Zudem kann es vorkommen, dass erhobene Daten mit Daten aus anderen Diensten desselben Anbieters, sofern Sie ein entsprechendes Nutzerkonto haben, verknüpft werden. Nach Möglichkeit versuchen wir Serverstandorte innerhalb der EU zu nutzen, sofern das angeboten wird.

Wir informieren Sie an den passenden Stellen dieser Datenschutzerklärung genauer über Datenübertragung in Drittländer, sofern diese zutrifft.

Adatainak védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk, melyek védelmet nyújtanak az adatvesztés, a manipuláció és a jogosulatlan hozzáférés ellen is. Ezeket az intézkedéseket folyamatosan a technika aktuális állásához igazítjuk.

Adatait csak annyi ideig tároljuk, ameddig az szükséges és jogszerű, illetve a jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettségnek megfelelően.

Ön személyes adataira vonatkozóan bármikor érvényesítheti a következő jogokat: felvilágosítás, helyesbítés, adathordozás, törlés vagy adatkezelés-korlátozás. Személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. E-mail címünk: datenschutz@quehenberger.com vagy dataprotection@quehenberger.com, vagy írjon levelet a következő címre: AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, Datenschutz (Adatvédelem), Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSTRIA / AUSZTRIA.

Panaszait az osztrák adatvédelmi hatósághoz is benyújthatja:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40 - 42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52152 0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

14 év alatti kiskorúak nem adhatnak érvényes hozzájárulást az adatkezelésre vonatkozóan, ilyenkor a gondviselő adja a hozzájárulást. Amennyiben 14 év alatti gyermekek adatait kapjuk meg, és erről tudomást szerzünk, haladéktalanul felhagyunk ezen adatok kezelésével.

Szükség esetére fenntartjuk adatvédelmi nyilatkozatunk módosításának jogát. Adatvédelmi nyilatkozatunk mindenkori aktuális változatát webhelyünkön találja meg: www.quehenberger.com.

Mikor dolgozzuk fel az adatokat?

Webhelyeinket az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH, székhelye: Gewergebiet Nord 5, 5204 Straßwalchen, AUSZTRIA (a továbbiakban: AQG) kezeli. Webhelyeink, űrlapjaink és szolgáltatásaink megnyitása és használata során különböző adatokat gyűjtünk, kezelünk és tárolunk.

Az adatkezelő

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
AUSTRIA / AUSZTRIA

1.1 A böngésző adatai

Ha Ön használja a webhelyünket, webszerverünk automatikusan gyűjt és tárol olyan információkat, amelyeket az Ön böngészője továbbít (Hozzáférési adatok / szerverek naplófájljai). Ilyenek a

 • böngésző típusára és verziójára vonatkozó információk
 • a használt operációs rendszer
 • a hivatkozási URL
 • a webhelyünket megnyitó számítógép hostneve (IP-címe)
 • a szerveres lekérdezés időpontja
 • a továbbított adatmennyiség és az üzenet
 • hogy a megnyitás sikeres volt-e

A felhasználó IP-címét a használat befejezése után töröljük vagy anonimizáljuk. Az anonimizáláskor az IP-címeket úgy módosítjuk, hogy azokat a rendelkezésünkre álló információk alapján ne lehessen egyértelműen hozzárendelni természetes személyhez.

Az úgynevezett naplófájlokban szereplő adatokat anonimizált formában és kizárólag abból a célból elemezzük, hogy weboldalunkat tovább optimalizáljuk, felhasználóbarátabbá tegyük, valamint hogy segítségükkel gyorsabban megtalálhassuk és elháríthassuk a műszaki hibákat. Ezeket az adatokat továbbá a szerverkapacitásunk kezeléséhez használjuk fel, hogy szükség esetén megfelelő mennyiségű adatot tudjunk rendelkezésre bocsátani.

1.2 Nyomon követés a webhelyen – cookie-k

Weboldalunkon úgynevezett cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek a böngésző segítségével kerülnek az Ön eszközére. Nem okoznak kárt, hanem arra szolgálnak, hogy a webszerverünk felismerje az Ön számítógépét, így megkönnyítse az Ön számára a navigációt és a felhasználást a webhelyünkön.

A cookie-kat arra használjuk, hogy felhasználóbaráttá alakítsuk webhelyünket, és optimalizáljuk a megjelenítést az Ön számára. Bizonyos cookie-k mindaddig az Ön eszközén tárolódnak, amíg Ön ki nem törli azokat.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az értesítést küld, mielőtt Ön fogadná a cookie-kat, így eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott cookie-t. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy kikapcsolja a cookie-kat, ekkor azonban előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos szolgáltatásai nem működnek megfelelően. A webhelyünkön használt cookie-kkal kapcsolatos további információkat a cookie-kkal kapcsolatos tudnivalók között talál.

1.3 Nyomon követés a webhelyen – Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webelemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „cookie-kat” (sütiket), azaz olyan szöveges fájlokat használ, amelyeket az Ön számítógépe ment, és amelyek az Ön weboldal-használati szokásairól elemzést készítenek. A cookie által összegyűjtött, a webhelyünk látogatására vonatkozó információk általában a Google egyik szerverére kerülnek az USA-ba.

A Google Analytics szolgáltatást kizárólag aktív IP-anonimizálással használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségben található, az egyezményhez csatlakozott egyéb államokban lerövidíti a felhasználók IP-címét. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy az IP-cím az USA-ba kerül a Google szerverére, és csak ott rövidül le.

A Google e webhely üzemeltetőjének megbízásából arra használja ezeket az információkat, hogy az Ön webhely-használatát elemezze, kimutatásokat készítsen a webhelyen végzett tevékenységekről, hogy a webhelyhasználattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének. A Google Analytics szolgáltatás keretében az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet a Google nem társítja egyéb adatokhoz. Az adatok 26 hónap után törlődnek.

A cookie-k mentését böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem használhatja megfelelően e webhely összes funkcióját. A sütik által létrehozott és az Ön webhely-használatára vonatkozó adatok Google felé történő továbbítását (beleértve az IP-címet is), illetve ezek feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben letölti és telepíti a következő hivatkozáson található browser plugint (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

A felhasználás feltételeivel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a következő oldalakon talál: https://www.google.com/analytics/terms, illetve https://policies.google.com.

 

1.4 Google-Re/Marketing-Services

Jogos érdekeink alapján (vagyis az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdasági működéséhez fűződő érdekeink alapján, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében) felhasználjuk a Google Inc. marketing- és remarketing szolgáltatásait ("Google Marketing Services") (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google").

A Google marketingszolgáltatások lehetővé teszik számunkra, hogy webhelyeinket vagy webhelyeink hirdetéseit célzottabb módon jelenítsük meg azért, hogy a felhasználók számára csak azokat a hirdetéseket jelenítsük meg, amelyek potenciálisan érdeklődésüket képviselik. Ha például a felhasználónak más webhelyeken látott termékek hirdetéseit mutatjuk, olyanokat, amelyek érdeklik, akkor ezt "remarketingnek" hívjuk. Ebből a célból webhelyeink vagy egyéb webhelyek lehívásakor, amelyeken a Google Marketing Szolgáltatások aktívak, a Google azonnal egy Google kódot hajt végre, és úgynevezett (újra) marketing címkék ((Re)marketing-Tags) (láthatatlan grafika vagy kódok, más néven „Web Beacons”) épülnek be a weboldalakra. Segítségükkel a felhasználó eszköze egyedi sütiket tárol, azaz egy kis fájlt (a sütik helyett hasonló technológiák is használhatók). A cookie-kat különféle domainek helyezhetik el, például a google.com, doubleclick.net, kutsumedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. Ebben a fájlban megjelöljük, hogy mely webhelyeket látogatta meg a felhasználó, milyen tartalmak iránt érdeklődött, és milyen ajánlatokra kattintott, valamint a böngészővel és az operációs rendszerrel kapcsolatos műszaki információkat, hivatkozva a weboldalakra, a látogatási időre és az online ajánlat felhasználására vonatkozó egyéb információkat. A felhasználók IP-címét szintén rögzítik, viszont a Google Analytics nevében kijelentjük, hogy az IP-cím az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más tagállamaiban rövidítésre kerül, és csak kivételes esetekben kerül az Egyesült Államokba egészben a Google szerverére és ott rövidítik le azt. Az IP-címet nem egyesítik a felhasználó adataival a Google más ajánlatain belül. A fenti információkat a Google összekapcsolhatja más forrásokból származó információkkal. Ha a felhasználó később más webhelyeket is felkeres, akkor érdeklődésének megfelelően lehet megjeleníteni a neki szánt hirdetéseket.

A felhasználók adatait névtelenül dolgozzuk fel a Google marketingszolgáltatásainak összefüggésében, azaz a Google nem tárolja és nem dolgozza fel például a felhasználók nevét vagy e-mail címeit, hanem névtelen felhasználói profilokban dolgozza fel a vonatkozó cookie-kat. Így a Google szempontjából a hirdetéseket nem egy konkrétan azonosított személy számára kezelik és jelenítik meg, hanem a süti tulajdonosa számára, függetlenül attól, hogy ki a süti tulajdonosa. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára az adatok névvel történő feldolgozását. A felhasználókról a Google Marketing Services révén összegyűjtött információkat továbbítják a Google-nak és tárolják azokat a Google szerverein az Egyesült Államokban.

Az általunk használt Google marketingszolgáltatások között szerepel a "Google AdWords" online hirdetési program. A Google AdWords esetében minden hirdető egy más „konverziós sütit” kap. A sütik nem követhetők nyomon az AdWords ügyfelek webhelyein keresztül. A sütin keresztül összegyűjtött információkat felhasználják konverziós statisztikák létrehozására az AdWords hirdetők számára, akik a konverziókövetést választották. A hirdetők megtudják a hirdetésekre kattintó felhasználók számát, és akiket átirányítottak egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Viszont nem kapnak olyan információt, amely a felhasználókat személyesen azonosíthatná.

Használhatjuk a "Google Optimizer" szolgáltatást is. A Google Optimizer lehetővé teszi az úgynevezett "A/B-tesztek" összefüggésében, hogy megértsük, hogyan hatnak a weboldal különböző változásai (pl. A beviteli mezők megváltoztatása, a kialakítás stb.). Ebből a célból kerülnek a sütik a felhasználói eszközökre. Ilyenkor a felhasználó névtelen adatai kerülnek feldolgozásra.

Ezen felül felhasználhatjuk a "Google Címkekezelőt" („Google Tag Manager“) a webhelyünkön, hogy integrálhassuk és kezelhessük a Google Analytics és marketing szolgáltatásokat.

A Google marketing célú felhasználásával kapcsolatos további információkért látogasson el az áttekintő oldalra: policy.google.com/technologies/ads?hl=hu, a Google adatvédelmi irányelvei elérhetőek a policy.google.com/privacy?hl=en oldalon.

Ha a Google Marketing Szolgáltatások érdeklődésen alapuló hirdetéseiről le akar iratkozni, akkor használja a Google toborzási és leiratkozási lehetőségeit: adssettings.google.com.

 

Azokat az adatokat, amelyeket a webhelyünkön lévő űrlapon adott meg, a kapcsolatfelvétel feldolgozása céljából 14 napig tároljuk webszervereinken, majd töröljük. Az adatok továbbításával kapcsolatos részleteket itt találja: „Ki és milyen adatokat kap meg”.

A következő személyes adatokat gyűjtjük össze:

 • Keresztnév (kötelező mező)
 • Vezetéknév (kötelező mező)
 • Cég (kötelező mező)
 • Utca, házszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Ország
 • E-mail (kötelező mező)
 • Telefon (kötelező mező)
 • Terület (kötelező mező)
 • Tárgy
 • Üzenet (kötelező mező)
 • A megkeresés másolatának kiküldése e-mailben
 • Az adatvédelmi nyilatkozat elolvasásáról szóló megerősítés

Az Ön GDPR 13. §-ával összefüggő jogaival kapcsolatos információkat itt találja: „Az Ön személyes adatokra vonatkozó jogai”.

Azokat az adatokat, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon alvállalkozói megkeresés céljából továbbított nekünk, a megkeresés feldolgozása céljából továbbítjuk az illetékes részlegnek, majd 14 nap elteltével töröljük a webszervereinkről. Az adatok továbbításával kapcsolatos részleteket itt találja: „Ki és milyen adatokat kap meg”.

A következő személyes adatokat gyűjtjük össze:

 • Cég (kötelező mező)
 • Utca, házszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Ország (kötelező mező)
 • Adószám (kötelező mező)
 • Webhely
 • Megszólítás
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Beosztás
 • Telefon (kötelező mező)
 • E-mail (kötelező mező)
 • Helyi szállítás, Ausztria
 • Menetrend szerinti szállítás, Ausztria
 • Charterszállítás, Ausztria
 • Helyi szállítás más országokban
 • Nemzetközi menetrend szerinti szállítás
 • Nemzetközi charterszállítás
 • Sprinter
 • Ponyvás jármű helyi szállításra
 • Dobozos jármű helyi szállításra
 • Nyergesvontató gép
 • Ponyvás nyerges pótkocsi
 • Dobozos nyerges pótkocsi
 • Csereszekrény-motorkocsi
 • Az adatvédelmi nyilatkozat elolvasásáról szóló megerősítés

Az Ön GDPR 13. §-ával összefüggő jogaival kapcsolatos információkat itt találja: „Az Ön személyes adatokra vonatkozó jogai”.

Személyes adatok csak akkor kerülnek rögzítésre, ha Ön azokat regisztráció vagy az online pályázat során megadja. A rendszer az Ön által megrendelt szolgáltatásokhoz és az Ön lekérdezéseinek és pályázatainak szerkesztéséhez a következő személyes adatokat rögzíti, dolgozza fel és használja:

 • megszólítás (kötelezően kitöltendő),
 • titulus,
 • keresztnév (kötelezően kitöltendő),
 • vezetéknév (kötelezően kitöltendő),
 • e-mail (kötelezően kitöltendő),
 • telefonszám (kötelezően kitöltendő),
 • csatolt pályázati dokumentumok.

Ha pályázik az oldalunkon található valamelyik hirdetésre, szükség van egy jelentkezői profil létrehozására a pályázati portálunkon. A „kötelezően kitöltendő” megjegyzéssel jelölt mezők adatait kötelező kitölteni, ellenkező esetben jelentkezői profilját nem tudja létrehozni, és pályázatát nem tudja elküldeni.

Jelentkezői profilja létrehozásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait – még ha aktív pályázatot nem is indít – állásajánlatok belső összehasonlítására felhasználjuk, illetve hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot az Ön számára esetleg érdekes alkalmazási területekre vonatkozó ajánlattétel céljából. Joga van az Ön személyes adataira vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, az adatok törlésére, korlátozására, valamint adatai továbbítására, illetve az ellentmondásra.

Weboldalunk és pályázati portálunk üzemeltetése, az Ön lekérdezéseinek és pályázatainak feldolgozása, valamint szolgáltatásaink használata keretében (szoftver-)szolgáltatók munkáját vesszük igénybe, akik tevékenységük végzése során hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Ezek a szolgáltatók a hatályos adatvédelmi jogi rendeletek betartása vonatkozásában kötelezettséget vállaltak felénk. Az általunk megbízott szolgáltatókkal kapcsolatban további információt igényelhet a datenschutz@quehenberger.com e-mail-címen.

A jelentkezői profil létrehozásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait – beleértve a pályázati dokumentumait is – az állásajánlatok belső összehasonlítása és a teljes pályázati folyamat lebonyolítása céljából továbbítsuk az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP cégcsoporton belüli mindenkori telephelyek és részlegek kapcsolattartói vagy olyan vállalatok felé, amelyekben a konszernhez tartozó valamelyik vállalatnak részesedése van. Továbbá, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a társaságok felvegyék Önnel a kapcsolatot, a mindenkori társaságnál az Ön számára esetleg érdekes alkalmazási területekre vonatkozó ajánlattétel céljából, és/vagy azért, hogy bevonják Önt a jelentkezési folyamat további szakaszaiba (pl. értékelési központok, tesztek stb.). Ezen hozzájárulást bármikor visszavonhatja jelentkezői profiljában. Ugyanakkor a teljes jelentkezői profilját is bármikor törölheti. Jogaival kapcsolatos további információt az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. §-a („Milyen jogai vannak személyes adatai vonatkozásában”) alatt talál.

Adattárolás és adatbiztonság

Jelentkezői profilja adatait profiljába való utolsó bejelentkezése után 18 hónappal a rendszer automatikusan törli. Jelentkezése elutasítása esetén a jelentkezéssel kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot, valamint a teljes levelezést ugyancsak 18 hónapig őrizzük meg, mielőtt azok automatikusan törlésre kerülnek. Sikeres pályázat esetén adatait és dokumentumait tovább használjuk a munkaviszony intézéséhez.

Minden, a legkorszerűbb technikának megfelelő műszaki és szervezési intézkedést meghozunk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait biztonságban megőrizzük, megóvjuk az illetéktelen hozzáféréstől és visszaéléstől. 

Cookie-król célzás

A cookie-k (sütik) olyan apró, szöveges fájlok, amelyeket a böngésző ment az Ön eszközére, amikor Ön használja a weboldalunkat. Ezek a szöveges fájlok felhasználóbarát szolgáltatások nyújtásához szükséges információkat tartalmaznak, és a webböngésző olvassa ki őket. A cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyünk felismerje Önt annak érdekében, hogy webszerverünk egyedibb, jobb, gyorsabb és az Ön igényeihez jobban illeszkedő webhelyet biztosítson az Ön számára.

Kérjük, vegye fontolóra, hogy amennyiben blokkolja a cookie-kat, előfordulhat, hogy egyes webes tartalmakhoz nem fér hozzá.

Alapvetően a következőféle cookie-kat különböztetjük meg:

 • Munkamenethez kapcsolódó cookie-k: Ezek addig kerülnek mentésre az Ön számítógépén, illetve egyéb eszközén, amíg Ön a weboldalainkon tartózkodik, és ezt követően törlődnek.
 • Tartós cookie-k: Ezek a cookie-k hosszabb ideig az Ön számítógépén maradnak.
 • Harmadik felek cookie-jai: Ezeket a cookie-kat partnerwebhelyek hozzák létre, és be vannak ágyazva az oldalunkra. Többek között a személyre szabott reklámozást szolgálják.

Alapvetően kizárólag arra használjuk az internetes technológiákat (pl. cookie-kat, Javascriptet), hogy megkönnyítsük az Ön számára a webhelyünk használatát, valamint hogy optimalizáljuk ajánlatainkat és a tartalmainkról szóló, Önnel folytatott kommunikációnkat:

 • az adott munkamenet aktivitásának biztosítása érdekében munkamenethez kapcsolódó cookie-kat használunk.
 • Az adatelemzéshez is cookie-kat használunk. Ezek segítségével tudjuk meg, hogy pl. hogyan dolgozták fel az űrlapjainkat, hogy mennyi látogató használja az oldalainkat, illetve hogy melyek a leggyakrabban felkeresett weboldalak. 
 • Harmadik felek olyan cookie-jait használjuk, amelyek arra szolgálnak, hogy javítsák a tartalmainkkal és hirdetésmegjelenítésünkkel kapcsolatos felhasználói élményt.

Ez a webhely ezenkívül a Google webelemző szolgáltatásait is használja. A témával kapcsolatos további információk és az adatvédelemre vonatkozó általános információk az Adatvédelmi irányelvben találhatók.

Egyes harmadik felek cookie-kat helyeznek el az Ön számítógépén annak érdekében, hogy regisztrálják a látogatói szokásokat és személyre szabják az ajánlatokat (beleértve a reklámokat is). Platformtól függően több harmadik féltől származó cookie is elhelyezésre kerül. Arról, hogy a harmadik fél hogyan kezeli a cookie-kat, a hálózat megfelelő oldalain olvashat részletesen. A hálózat hivatkozásait alul, a táblázatban találja meg. Harmadik felek cookie-jaira egyáltalán nincs rálátásunk, ezért azt javasoljuk, hogy részletesen ellenőrizze a harmadik felek adott webhelyeit arra vonatkozóan, hogy azok milyen cookie-kat használnak, és hogyan kezelhetik azokat. Az olyan szokásos harmadik felek, mint a Facebook, a Google stb. esetében a „Digital Advertising Alliance” szövetség a szövetséghez csatlakozott valamennyi vállalatra vonatkozóan közös opt-out lehetőséget biztosít. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat a 4. és 5. pontban talál.

Cookie, technológia, ill. szolgáltató     Feladata Élettartam    
Google Analytics
__utma Lehetővé teszi a látogatások és a látogatók rögzítését.     2 év    
__utmz Kideríti, hogy a látogató milyen forrásból/kampányon keresztül érkezett a weboldalra.     6 hónap
__utmx Olyan cookie, amelyet kimondottan az Analytics szolgáltatáson belüli tesztelésre és kísérletezésre használnak.     26 hónap
__utmt A Google Analytics lekérések arányának korlátozása     10 perc    
__utmb Az új látogatások megállapítására használják.     30 perc    
__utmc Ezzel állapítható meg az __utmb-vel együtt, hogy új(bóli) látogatásról van e szó.     A böngésző bezárásakor eltávolításra kerül    
__gat Funkcióhoz kapcsolódó cookie, melynek eltérő feladatai lehetnek.     2 év    
TYPO3/PHP/JavaScript (First-Party Cookies)
PHPSESSID PHP Session Cookie     A böngésző bezárásakor eltávolításra kerül    

Böngészője menüjében megtalálja a cookie-k használatára vonatkozó beállítási lehetőségeket. A böngészők általában a következő beállítási lehetőségeket biztosítják:

 • cookie-k megtekintése,
 • cookie-k engedélyezése,
 • az összes vagy bizonyos cookie-k kikapcsolása,
 • az összes cookie kikapcsolása a böngésző bezárásakor,
 • cookie-k letiltása,
 • értesítés arról, ha egy cookie kerül elhelyezésre és
 • a nyomon követő webelemzés elleni tiltakozás

 
A következő böngészők gyártóinak oldalain megtalálja a cookie-k kikapcsolására vonatkozó útmutatást. Amennyiben böngészőjében letiltja a cookie-kat, webhelyünk bizonyos területeit nem tudja használni.

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdések

Ezt a webhelyet az AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH üzemelteti.

Ha kérdése, észrevétele vagy panasza van az adatvédelmi tájékoztatóval, vagy azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük az Ön adatait, forduljon adatvédelmi biztosunkhoz, Martina Rettenbacher asszonyhoz.

AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH
Datenschutz
Martina Rettenbacher
Gewerbegebiet Nord 5
5204 Straßwalchen
Austria / Ausztria
datenschutz@quehenberger.com vagy dataprotection@quehenberger.com