Investovať do budúcnosti.

Naše vzdelávacie programy

Aby ste aj v budúcnosti dokázali optimálne plniť požiadavky našich zákazníkov, vzdelávame našich zamestnancov prostredníctvom niekoľkých dobre premyslených vzdelávacích programov.

Spoliehame sa na vzdelávanie a odbornú prípravu

Sme presvedčení o tom, že najväčší potenciál podniku sa skrýva v zamestnancoch. Preto spoločnosť Quehenberger Logistics intenzívne investuje do vzdelávania a ďalšieho vzdelávania svojich expertov. Či už nový zamestnanec alebo skúsený pracovník: ponúkame atraktívne možnosti rozvoja pre členov našich tímov v 15 krajinách.

Young Generation Program

Program Young Generation pre učňov ponúka rozsiahle odborné, metodické, ako aj sociálne vzdelávanie pre našich najmladších členov.

  • Dĺžka vzdelávania: 3 až 4 roky 
  • Obsahy: rôzne moduly s vnútropodnikovými a externými školiteľmi
  • Programy mobility: na podporu jazykových znalostí a samostatnosti zbierajú naši vzdelávajúci sa pracovníci skúsenosti aj v zahraničí, a to počas jedného mesiaca.

Young Professional Program

V našom programe Young Professional sú zamestnanci vzdelávaní kompetentnými riadiacimi pracovníkmi a odborníkmi v spolupráci s univerzitami. Po ukončení vzdelávacieho programu získajú účastníci certifikát z univerzity. 

Obsah je štruktúrovaný do rôznych modulov a  intenzívnych kurzov a sú obmedzené na opakovacích cyklov. Účastníci získajú zručnosti z oblastí manažmentu, podnikovej správy, prezentovania a riadenia projektov, rokovania a manažmentu kvality.

„Na tomto kurze chceme identifikovať a podporiť mladé talenty, aby neskôr sami prevzali zodpovednosť v rámci spoločnosti.“
Klaus Hrazdira, COO Quehenberger Logistics

Školenie inštruktorov

Naše interné školenie inštruktorov zabezpečuje najvyššiu kvalitu vo všetkých oblastiach vzdelávania. Profesionálni školitelia odovzdajú našim učňom a praktikantom odborné vedomosti o základných témach, práve a pedagogike v odbornom vzdelávaní. Taktiež majú možnosť získať certifikáciu ako „školiteľ učňov“. Okrem toho majú účastníci v rámci „Vzdelávacieho dňa“ príležitosť pohovoriť si o témach vzdelávania, rozvíjať nové nápady a spojiť sa navzájom.

Máte otázky o našich vzdelávacích programoch alebo chcete sa angažovať v oblasti vzdelávania učňov? Naši pracovníci na personálnom oddelení sú vám k dispozícii a radi Vám poskytnú ďalšie informácie!