Novinky Quehenberger

Všetky informácie – stručný prehľad

Najnovšie informácie a dokonale informovaní klienti – s informáciami v časti Novinky Quehenberger nikdy neprídete o informácie o poskytovateľovi logistických služieb. Sme charakteristickí svojou otvorenou komunikačnou kultúrou – v rámci spoločnosti, ako aj s našimi partnermi a klientmi. Pozrite sa sami a prezrite si aktuálny informačný kanál!