Виљушкарот поминува помеѓу потполнетиот со стока регален магацински простор. Виљушкарот поминува помеѓу потполнетиот со стока регален магацински простор.
Индустриски решенија за FMCG/Храна/пијалок.

Сеопфатна FMCG-логистика

Голема фреквенција на нарачки и кратко време на испорака – најчесто ова се предизвиците со кои се соочуваат клиените од областа на FMCG-индустријата.

Брзо и непречено во малопродажба

Дали прехранбени произоди, производи за нега на тело или производи за чистење - во многу краток временски период голема количина на производи треба да се транспортира од едно на друго место. Нашите сеопфатни, индивидуални концепти за испорака- и складирање во секторот за стоки за широка потрошувачка & FMCG-логистиката овозможуваат дневна достапност на овие Стоки за широка потрошувачка.

Испораките се извршуваат национално и интернационално со делумни и комплетни транспорти, интермодални транспорти и поморски транспорти во различни региони. Испораките се одвиваат со FTL, LTL и преку мрежни центри. Ова резултира не само со краток период на достава, туку и со поекономични транспортни решенија. Голем број на услуги со додадена вредност и индивидуално, транспарентно известување на клиентите ја комплетираат понудата за инду Стоки за широка потрошувачка.

Ова се придобивките за нашите клиенти во областа на FMCG-логистиката

 • долгогодишно искуство во индустријата
 • индивидуални решенија
 • европски мрежи со локации во Централна и Источна Европа
 • континуиран мониторинг со проактивни информации за испораките
 • директно лице за контакт (Single point of contact)
Сертификати

Индивидуални решенија за FMCG-логистика

Складиштата на Quehenberger Logistics комбинираат најсовремена најсовремена технологија со софистицирани системи за складирање. Во преден план се:

 • ECR/GS1-стандарди и DESADV-известувања за испораки
 • перманентен инвентар
 • транспарентни повратни информации на клиентите

Во зависност од барањата работиме врз основа на различни процедури за складирање (FiFo, FeFo, итн.) и обезбедуваме разновидни Cross-Docking-концепти.

Во Quehenberger Logistics имате придобивка од индивидуалните концепти кои се целосно прилагодени на Вашите потреби.  Нашата цел е секогаш да Ви понудиме најсоодветна и економична транспортна опција за Вашите барања. Ова значи: Најдобри концепти за набавна и дистрибутивна логистика преку комбинации за испораки со FTL, LTL, збирен транспорт и испорака на пакети. Кратките временски рокови на испорака се овозможени со: 

 • оптимално планирање на итни пратки
 • точност при преземање и испорака на пратки
 • резервации за времснки ограничени пратки
 • искуство во справување со централни складови
 • размена на палети и менаџмент

Како дел од сеопфатните логистички услуги за стоките за широка потрошувачка Quehenberger Logistics користи најсовремени ИТ-решенија кои овозможуваат ефикасни и непречени процеси.  

 • ИТ-решенија според ECR-стандард 
 • систем за управување со склад (WMS)
 • скенирање на EAN-код 
 • EDI-пораки
 • DESADV-известувања за испораки
 • минимален рок на траење и управување со серијата
 • EU-178/2002 следливост
 • континуиран мониторинг со проактивни информации за испораките 
 • месечни KPI-извештаи на нашите клиенти 

За да можете да се посветите на Вашата основна дејност нудиме многу услуги со додадена вредност во областа на стоки за широка потрошувачка & FMCG:

 • консолидирање
 • пакување
 • етикетирање
 • Display-приказ
 • испорака до продажни места

Силна мрежа

Дали во Австрија, Германија, Романија или Хрватска – со Quehenberger Logistics добивате силна, интернационална мрежа во 11 земји. На 69 локации и 800.000 квадратни метри простор за складирање нудиме услуги во близина на клиентите. 

Поглед во нашата секојдневна работа

Ви требаат подетални информации од областа на FMCG? Јавете ни се или испратете ни е-маил. Со задоволство ќе Ве информираме!