Камион на Quehenberger пред локацијата во Енс. Камион на Quehenberger пред локацијата во Енс.
FTL дистрибуција и транспорт за малопродажба во пракса.

Прилагодени решенија за голем продавач во Германија

За голем германски продавач, Quehenberger Logistics успешно имплементираше кориснички решенија за комплетен и збирен транспорт. Нашиот тим на експерти се справува со сите директни комплетни утовари – вклучувајќи и испорака до продавници и менаџмент со поврат.

Комплетни транспорти, вклучувајќи и испорака до продавници

Од автоматизираните складови стоката се утовара директно во возилата: Нашиот обучен персонал врши професионален утовар на пакуваните палети и ги транспортира до нивната крајна дестинација. Комплетните транспорти се одвиваат како повратни тури со специјални возила  (dedicated trucking) – во случај на вишок количини ја вклучуваме нашата сопствена флота и нашите бројни партнери. Манипулацијата и доставата до продавниците се имплементираат со помош на нашите решенија за малопродажна индустрија.

Нашите клиенти имаат корист од

  • Користењето на специјални возила (dedicated trucking) 
  • Флексибилност и компензација на големите количини променлива стока благодарение на комбинацијата со специјални возила и слободно диспонирање на стоката
  • Назначено едно лице за контакт (единствен контакт) 
  • Точен преглед и транспарентно планирање
  • Комбинација со други производи од малопродажната индустрија  
  • Стандардизирани процеси и KPI-мониторинг во сите фази на транспортот
  • Интегрирано управување со повратот 

Добро замислени концепти за прецизна достапност

Особено во областа на малопродажбата, навремената достапност на стоките е од најголемо значење. Најголемиот предизвик е во точниот избор и навремена испорака до продавниците. 

Како да го направиме тоа можно? Нашата голема и флексибилна флота на возила, нашите искусни колеги и нашите најсовремени софтверски системи овозможуваат навремено и транспарентно планирање на транспортот.

Ние ви даваме време и слушаме!

Барате логистички партнер за комплетни и збирни транспорти во областа на малопродажбата? Јавете ни се или пратете ни e-маил. Нашите експерти развиваат прецизни концепти, прилагодени на вашите потреби.