Екипът на Квеенбергер Лоджистикс стои в товарно помещение на камион. Екипът на Квеенбергер Лоджистикс стои в товарно помещение на камион.
Комуникативни и ангажирани.

Човешки ресурси в Квеенбергер Лоджистикс

Създаване на перфектни условия за доволни служители – това е първото и най-важно кредо на нашия отдел Човешки ресурси. Това започва с процеса по подбор на персонал – намирането на най-добрия кандидат за конкретна позиция определено е работа за експерти!

Ангажимент за екипа

В началните етапи при постъпването си, нашите служители винаги могат да разчитат на отдел „Човешки ресурси“. Независимо дали става въпрос за наемане на работа или информация относно трудово законодателство, отичтане на заплащането или възможностите за професионално развитие – нашите експерти в областта на човешките ресурси ще се радват да Ви помогнат.

Личностна характеристика: Като специалист Човешки ресурси, Вие не само впечатлявате останалите с интегритет и комуникативни способности, но също така и със своята ангажираност към благосъстоянието на целия екип. Вие сте модел за подражание и представлявате Квеенбергер Лоджистикс като бранд. Това е духът, с който насърчавате различни инициативи, например нашия проект за превантивна здравна помощ.


Човешки ресурси

Като специалист Човешки ресурси сте първия контакт за въпроси от служители или потенциални кандидати. Вие също така разработвате концепции за човешките ресурси и за прилагане на марките им в съответната област на отговорност.

Вашите задължения като специалист Човешки ресурси

 • планиране и прилагане на мерките за Човешки ресурси
 • контакт за служителите
 • развитие на процесите 
 • провеждане на обучения
 • поддръжка на вътрешни и външни информационни кампании (интранет статии и други) 
 • участие в събития, съврзани с набирането на служители (напр. панаири за работа) 

ТРЗ/ Труд и работна заплата & Администрация

Трима служители разговорят пред таблет

Нашите административни специалисти имат отговор на всички Ваши неотложни въпроси. Наред с отчитането на заплащането, могат да предложат компетентна помощ за служители и ръководители.

Вашите задачи като Специалист Труд и работна заплата

 • реализиране на месечното осчетоводяване на заплатите със SAP 
 • администрация, по отношение на новопосъпили или напускащи служители
 • администриране на досиетата на персонала
 • подпомага специалистите и ръководителите относно всички въпроси, свързани със заетостта и трудовото правоотношение, данъците върху заплатите и социалното осигуряване
 • контактна точка за публичните и административните органи 

Вашите предимства в Квеенбергер Лоджистикс

Добрата работна среда е от изключително значение за нас. Научете повече за ползите си като служител на Квеенбергер Лоджистикс!

Ние сме тук за Вас!

Кой знае по-добре отговорите на Вашите въпроси по темата Човешки ресурси от нашите специалисти в областта? Ще се радваме да получим Вашето запитване!

Натиснете тук и ще получите общ преглед на множеството работни профили в Квеенбергер Лоджистикс.