"Царински услуги" напишано на сива позадина. "Царински услуги" напишано на сива позадина.
Компетентен и сугурен.

Царински услуги

Сеопфатни царински услуги и компетентни консултации за сите формалности.

Неограничена услуга во сите царински постапки

Комплексни формалности и документација, документи за испорака , прописи при увоз: пратките од трети земји обично подразбираат значителни напори и тешкотии за компаниите. Пратката поминува низ бројни контролни пунктови и безбедносни зони во интернационалниот транзит. Дополнително, при царинската постапка често се потребни значителен број на сертификати и документи.

За да се намали обемот на работа во оваа област царинската услуга на Quehenberger Logistics нуди сеопфатно решение.  Нашите експерти во Централна и Источна Европа располагаат со стручно знаење за во врска со сите царински постапки и брзо и сигурно ги решаваат сите важни прашања поврзани со царинската постапка во Ваше име.   

Флексибилни пакети за решенија: Решенија за транспорт и услуги за царинење– користете ги прилагодените царински услуги на Quehenberger Logistics!

оради ова клиентите се потпираат на нашите царински услуги

 • долгогодишно искуство
 • флексибилност
 • партнерства базирани на доверба
 • поддршка на клиентите и можности за консултации
 • силно присуство во Централна и Источна Европа  
 • услуги за царинење во целиот свет

Сигурен партнер: Сеопфатна компетентност и висок безбедносен стандард не квалификуваат како доверлив деловен партнер. 

Сертификати

Сеопфатни царински и надворешно-трговски услуги

Автомобили кои ја поминуваат на царина.

Откако пратката ќе ја премине националната граница потребни се низа царински формалности и документација. Нашиот тим на експерти во Quehenberger Logistics ги следи сите важни правила за Вас и компетентно и веродостојно ги обработува Вашите меѓународни пратки. 

Ова не вклучува само целосно царинење на акцизни стоки заедно со складишта за акцизна стока преку EMCS, туку и употреба на  NCTS (нов компјутерски транзитен систем), E-царина (Австрија) и Atlas (Германија).

Доколку е потребно, можеме да ги застапуваме нашите клиенти како овластен потписник (претставник на компанијат) во царинските процедури. Доверете се на нас!

Изберете од нашите многубројни Q Customs царински услуги

 • царински формалности за сите видови на царински постапки 
 • сите видови транзитни постапки , вклучувајќи T1, T2 и C-TIR
 • фискална застапеност
 • привремен увоз или извоз (Carnet ATA)
 • лон-доработка  активна/пасивна
 • постапка за царинско складирање
 • постапка при локално царинење
 • процедура за враќање на извоз
 • завршување на интрастатски извештаи
 • поединечно или CC-одобрение (Centralised Clearance)
 • поддршка за апликациите за AEO и процедури за сертификација
 • поддршка при ревизии на компании  царинска/даночна

Ви требаат подетални информации за поединечни царински услуги ? Со задоволство ќе Ве информираме за нашите понуди во личен разговор или во рамките на нашата понуда како информативен контекст.