Инвестирање во иднината.

Нашите едукативни програми

За да можеме да ги исполниме барањата на нашите клиенти, ги едуцираме нашите вработени преку неколку добро осмислени едукативни програми.

Ние сметаме на едукација и обука

Сметаме дека најголемиот потенцијал на компанијата лежи во своите вработени. Затоа Quehenberger Logistics инвестира во едукацијата и обуката на своите експерти. Почетници или искусни специјалисти: Ние нудиме атрактивни можности за развој на нашите членови на тимот во 15 земји.

Young Generation Program

Група вработени со ентузијастички скок во воздух пред зграда.

Програмата за млада генерација за практиканти нуди комплетна специјализирана и методолошка, како и социјална обука за нашите најмлади вработени.

  • Времетраење на програмата: 3 до 4 години 
  • Содржина: различни модули со внатрешни и надворешни едукатори
  • Програма за мобилност: За да ги поттикнеме странските јазични вештини и независност, нашите практиканти поминуваат еден месец во странство

Young Professional Program

Во нашата професионална програма за млади, вработените се едуцираат од страна на компетентни директори и експерти во соработка со универзитетите. По завршувањето на едукативната програма, учесниците добиваат универзитетски сертификат.

Содржините се структурирани од различни модули и интензивни курсеви, ограничени на пет повтурувања. Учесниците стекнуваат вештини во областите на менаџментот, бизнис администрацијата, презентацијата и управувањето со проекти, преговарање и управување со квалитетот.

“Со оваа едукативна програма сакаме да ги идентификуваме и поттикнеме младите таленти.”
Klaus Hrazdira, COO Quehenberger Logistics

Обука на едукатори

Карти со едукативен материјал и моливи на една маса на која седат вработени.

Нашата обука за едукатори во компанијата е на највисоко ниво на квалитет во однос на едукацијата. Професионалните едукатори ги едуцираат нашите практиканти со специјализирани знаења во областа на правото и педагогијата како дел од стручната обука. Тие, исто така, имаат можност да станат и сертифициран "едукатор" како дел од оваа програма. Дополнително, учесниците можат да присуствуваат на "Денот на едукаторите", каде што можат да дискутираат на тема стручно оспособување, да развиваат нови идеи и мрежа.

Имате прашања во врска со нашите образовни програми или би сакале да бидете вклучени во областа на стручната обука? Нашиот персонал од одделот за човечки ресурси со задоволство дополнително ќе ве информира!