Индивидуални услуги за гуми за Порше Австрија.

Најсовремена логистика на гуми во пракса

Складирањето и дистрибуцијата на гуми бараат голема експертиза и искуство.

Затоа Порше својата логистика на гуми ја доверува на Quehenberger Logistics.Нашите искусни вработени го извршуваат складирањето и дистрибуцијата низ цела Австрија. Процесот се одвива во современ склад во Сенец, Словачка.

Вистинско чувство за производот

Сите гуми не се исти. Справувањето со овој чувствителен производ бара голема претпазливост и детално познавање на истиот. Прецизност при комисионирање на нарачките и редовни проверки на квалитетот претставуваат особено важни елементи во синџирот на снабдување.

Веќе многу години демонстрираме голема посветеност со нашите висококвалитетни, сигурни и професионални услуги во областа на логистика на гуми за Порше Австрија.

Porsche Austria има придобивки од соработката со Quehenberger Logistics

  • долгогодишно искуство и детално познавање на индустријата
  • специјални ИТ-решенија за индустријата за гуми со DOT-менаџмент и формирање на сетови со поединечни броеви на артикли
  • точност
  • доцни Cutoff-времиња
  • балансирање на сезонски шпицеви
  • 24-часовна услуга

Поглед зад сцената

Тимот на Quehenberger Logistics извршува целосна монтажа на тркалата за Порше Австрија. Тоа значи: ги монтираме гумите на бандажите, ги полниме со воздух и ги балансираме. Дополнително, на пример, инсталираме сензори за контрола на притисокот во гумите-систем за набљудување на бандажите. 

Во пракса ова изгледа вака: Веднаш по приемот на гумите и бандажите од снабдувачот професионално ги складираме. По добивањето на нарачката за монтирање од страна на  Порше Австрија, гумите се монтираат на бандажите, се означуваат со број на артикал и повторно привремено се складираат.   

По приемот на нарачката за испорака  комплетните тркала, полирани се пакуваат на палети и палетизирани исклучиво преку нашата Поврзување на индустриите се дистрибуираат до различни продажни места. 

Постојан ангажман за задоволни клиенти

Соработката помеѓу Porsche Австрија и Quehenberger Logistics се карактеризира со точност при испораката и сигурност. Освен тоа, клиентот, исто така, има придобивки од комплетното познавање на индустријата и информатичката технологија, како и од доцните Cutoff-времиња и  сеопфатната 24-часовна услуга.

Ние одвојуваме време и слушаме!

Сакате да се убедите во нашата експертиза во областа на логистиката на гуми? Со задоволство ќе креираме индивидуална понуда за Вашата компанија!